استفاده از مواد دندانپزشکي براي زنان باردار بي خطر است
يک دندانپزشک: زنان قبل از بارداري براي جرم گيري و درمان پوسيدگي دندان هاي خود اقدام کنند


يک دندانپزشک با بيان اين که عسکبرداري در موارد اورژانسي در دوران بارداري با رعايت ايمني منعي ندارد گفت: انجام اقدامات تشخيصي با توجه به برخي محدوديت هاي احتمالي دندانپزشکي قبل از بارداري ضروري است.

دکتر زهرا قبادي دانا در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا - منطقه علوم پزشکي تهران يکي از مهمترين اقدامات دندانپزشکي قبل از بارداري را جرم گيري عنوان کرد و گفت: در اين دوران به دليل افزايش هورمون‌هاي جنسي بافت لثه تحت تاثير قرار گرفته و بيماري هاي نهفته بروز مي يابند که موجب تورم در لثه موسوم به تومور حاملگي مي شود.

وي افزود: پزشکان انجام جرم گيري و رفع هر گونه مشکلات موجود در لثه را قبل از حاملگي توصيه مي کنند چرا که بررسي پوسيدگي و رفع آن يکي از مهمترين اقداماتي است که زنان قبل از اقدام به بارداري بهتر است انجام دهند.

دکتر قبادي تصريح کرد: با انجام اقدامات تشخيصي قبل از بارداري دندانپزشک فرصت معاينه و درمان بيمار را دارد و دندان هايي که نيازمند درمان هاي ريشه اي يا عصب کشي باشد و دليل محدوديتهاي دوران بارداري هم براي بيمار و هم براي دندانپزشک انجام آن مقدور نباشد را قبل از بارداري براي فرد انجام مي دهد.

وي با بيان اين مطلب که مواد بي حسي براي انجام خدمات دندانپزشکي تاثيري بر روي جنين ندارد و براي مادر نيز خطرناک نيست افزود: دوز اپي نفرين که در کارپولهاي بي حسي دندانپزشکي وجود دارد مشکلاتي براي جنين و مادر ايجاد نمي کند ولي با اين حال تمام کارهاي دندانپزشکي را در دوران بارداري با مجوز و تائيد متخصص زنان و زايمان براي بيمار انجام مي شود.

اين دندانپزشک تنها موردي را که در دوران بارداري مي تواند براي جنين خطرناک باشد، اشعه x عنوان کرد و بيان داشت: زنان بايد دندانپزشک را از بارداري خود مطلع کنند و در طول دوران بارداري سعي کنند که از قرار گرفتن در معرض اين اشعه پرهيز کنند ولي در موارد اورژانسي دندانپزشکي در صورت لزوم با رعايت استانداردهاي بين المللي که استفاده از گردن بند و پيش بند سربي است مشکلي ايجاد نمي کند.

وي ادامه داد: زنان بهتر است قبل از اينکه تصميم به بارداري بگيرند به دندانپزشک مراجعه کرده و تحت نظر باشندو مشکلات دنداني خود را برطرف کنند.

دکتر قبادي در پايان گفت: با توجه به افزايش نياز بدن به مواد قندي و تکرار مصرف آن در دوران بارداري احتمال پوسيدگي نيز بيشتر مي شود.