خانم ع - ر از اصفهان پرسيده‌اند: «مي‌گويند پس از خوردن مواد ترش، دو تا سه ساعت نبايد مسواک زد چون مسواک زدن در اين مواقع به دندان‌ها آسيب مي‌رساند. آيا اين موضوع صحت دارد؟»در پاسخ بايد بگويم که بله! موادغذايي ترش به دليل حالت اسيدي که دارند، پس از خورده شدن باعث ايجاد محيط اسيدي در دهان مي‌شوند که روي سطح دندان‌ها نيز تاثير مي‌گذارد و باعث ايجاد خوردگي در سطح دندان‌ها مي‌شود. در اين زمان به علت اثر اين اسيدها بر سطح خارجي دندان‌ها يک‌سري از موادمعدني که در سطح دندان‌ها است از روي آنها جدا مي‌شود. در اين هنگام اگر شما مسواک بدون خميردندان استفاده کنيد و يا در داخل دهان خود آب بچرخانيد، عملا باعث دفع اين مواد معدني از داخل دهان مي‌شود، در حالي که اگر شما اين کار را انجام ندهيد پس از اينکه حالت اسيدي در دهان از بين برود، دوباره آن موادمعدني که از سطح دندان جدا شده‌اند و در بزاق فرد وجود دارد به روي سطح دندان‌ها مي‌چسبند. البته ما از اين مکانيسم، يک بهره مهم در دندانپزشکي مي‌بريم که در اصطلاح به آن فلورايدتراپي مي‌‌گوييم، يعني زماني که فرد يک ماده اسيدي مي‌خورد، يون‌هاي ohمنفي هيدروکسي آپاتيت آزاد مي‌شود. در اين زمان اگر فرد با يک خميردندان حاوي فلورايد، مسواک بزند به راحتي فلورايد خميردندان جايگزين يون‌هاي oh منفي هيدروکسي آپاتيت مي‌شود چون فلورايد يک ماده فعال است، به جاي هيدروکسي آپاتيت يک بلور کريستالي فلورو آپاتيت تشکيل مي‌شود. اين بلور فلوروآپاتيت نسبت به هيدروکسي آپاتيت در برابر پوسيدگي 10 برابر مقاومت بيشتري دارد. با توجه به اين مکانيسم مي‌توان از ژل‌هاي خمير فلورايد که کمي اسيدي شده‌اند، استفاده کرد. در نتيجه در زمان مسواک زدن با اين ژل‌ها به علت وجود حالت اسيدي خلل و فرجي در سطح دندان‌ها ايجاد مي‌شود و به علت وجود غلظت بالاي فلورايد، اين ماده به صورت فعال روي سطح دندان‌ها مي‌نشيند و به اين وسيله مي‌توان از پوسيدگي دندان‌ها تا حدي جلوگيري کرد.

هفته نامه سلامت