معمولا وقتي جرم تشکيل مي‌شود کم‌کم در دهان قابل مشاهده خواهد بود ولي اهم اين جرم در زير لثه جايگزين شده و از ديد مستقيم ما پنهان مي‌ماند و از زير، لثه را مورد حمله قرار داده و آسيب مي‌رساند.


اين جرم‌هاي تشکيل شده پر از ميکروب‌هاي مختلف است و با مسواک زدن هم تميز نمي‌شود و درصد قابل‌توجهي از جرم تشکيل شده را همين ميکروب‌ها تشکيل مي‌دهد. اين جرم بافت چسبنده لثه را که محکم به دندان چسبيده کم‌کم خراب کرده و بافت نگه‌دارنده حياتي لثه را از بين برده و باعث ناپايداري بستر دندان‌ها مي‌شود. از طرفي، جرم تشکيل شده کم‌کم لثه را فشرده و به طرف پايين مي‌برد ولي چون اين عمل با سرعت کم انجام مي‌شود، بيمار متوجه آن نشده و اهميتي به آن نمي‌دهد. اين امر باعث مي‌شود دندان‌ها لق شوند. با توجه به اين توضيحات، اهميت جرم‌گيري بر همگان روشن مي‌شود. اما چرا مردم از جرم‌گيري وحشت دارند؟ چون جرم دور دندان‌ها را گرفته و با جرم‌گيري از بين مي‌رود دندان‌هاي مزبور لق مي‌شود و بيمار فکر مي‌کند که جرم‌گيري باعث اين کار شده است. مساله بعد اين است که موقعي که جرم به ضخامت کافي روي دندان مي‌نشيند مانع رسيدن سرما و گرما به دنداني که در اثر تحليل لثه، ريشه‌اش نمايان شده مي‌شود و به طور طبيعي از ايجاد درد ناشي از تغير حرارت جلوگيري مي‌کند و موقعي که با جرم‌گيري اين جرم‌ها را پاک مي‌کنيم، ناگهان ريشه دندان در معرض سرما و گرما گرفته و تير مي‌کشد و بيمار مي‌گويد با جرم‌گيري اين اتفاق برايم افتاده است. مجموع اين افکار بيمار را به اين نتيجه مي‌رساند که جرم‌گيري دندان را خراب مي‌کند و اين خاطره را در ذهن خود نگه داشته يا منتقل مي‌کند در حالي که اين جرم دندان بوده که باعث اين کارها شده است. اما اينکه عده‌اي فکر مي‌کنند، جرم‌گيري درد دارد، اين هم تصور غلطي است. جرم‌گيري يا توسط قلم‌هاي دستي و يا با دستگاه صورت مي‌گيرد. نوک قلم دستگاه جرم‌گيري داراي لرزش و نوساناتي است که با زدن ضربه‌هاي بسيار کوتاه بر جرم، آن را پاک مي‌کند و دندان را نمي‌تراشد، بنابراين عاملي براي ايجاد درد وجود ندارد و در موارد نادر با بي‌حسي موضعي مي‌توان کاملا جرم‌گيري را بدون درد کرد بنابراين ما توصيه مي‌کنيم سالي دو بار جرم‌گيري انجام شده و بيماران از اين عمل هيچ ترسي نداشته باشند.