اسهال‌ مزمن‌ غیراختصاصی‌ دوران‌ كودكی‌
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=802
اسهال‌، تهدید كننده‌ حیات‌ كودك‌
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=802
اسهال در اطفال
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=802
اسهال
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=802
اسهال در کودکان
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=802
اسهال در كودكان2
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=802
قبل از آزمايش مدفوع هرگز به کودک دچار اسهال آنتي‌بيوتيک ندهيد
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=802
اگر نوزاد شما به اسهال مبتلا شد
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=802