ترجمه مقاله ای از webmd.com

مترجم:آزیتا جهانی (همکاری افتخاری )


بسیاری از مردم از پروبیوتیک ها برای تسکین ناراحتی های ناشی از کولیت اولسراتیو استفاده همی کنند. تعداد رو به فزونی از مردم که از کولیت اولسراتیو رنج می برند، بدین نتیجه رسیه اند که فرآورده های پروبیوتیک که حاوی باکتریهای مفید می باشند در روده تکثیر می یابند. چرا؟ متخصصین هنوز درنیافته اند که چه چیزی موجب کولیت اولسراتیو و سایر بیماریهای التهابی روده شکم (سندرم روده تحریک پذیر IBD ) می شود. بنابراین برای یافتن راههای درمان مؤثر، چالش های بسیاری وجود داشته است. بسیاری از انواع داروها می توانند برای تسکین التهاب و بهبود علائم مؤثر واقع شوند و تسکین موقتی بوجود آورند. افراد بسیاری با سندرم روده تحریک پذیر ( IBD ) می خواهند از روش های طبیعی بسیاری برای تسکین ناراحتی های خود استفاده کنند.
تحقیقات اخیر نشان می دهد هر دونفر از هر پنج نفر با بیماری التهابی روده از پروبیوتیک ها بطور دوره ای استفاده می کنند. والدین کودکان با بیماری IBD نیز متناوباً به کودکان خویش پروبیوتیک می دهند. ولی آیا واقعاً این ترکیبات مؤثر هستند ؟
دکتر والتر کویل ، مدیر برنامه گوارشی در مرکز پزشکی اسکریپز در لاجولا می گوید : " من بسیار معتقد به پروبیوتیک ها هستم " او ادامه می دهد " من قطعاً به بیماران با سندرم روده تحریک پذیر پروبیوتیک ها را برای تنظیم روده و نفخ آن توصیه می کنم ولی صریحاً می گویم که وقتی با بیماری التهابی روده مانند کولیت اولسراتیو مواجه می شویم ، تقریباً هیچ نوع شواهد علمی مبتنی بر مفید بودن پروبیوتیک ها نداریم.
حداقل در تئوری این رویکرد مفهوم دار است. کولیت اولسراتیو و سایر IBD ها ممکن است هنگامی که باکتریهای بد ( غیر مفید) نسبت به باکتریهای خوب (مفید ) - که بطور طبیعی در روده حضور دارند- تعدادشان افزایش می یابد ، ایجاد شوند. تحقیقات اخیر پیشنهاد می کنند که فقدان باکتریهای مفید خاص ممکن است باعث بیماریها باشند. اگر این موضوع درست باشد پیشنهاد باکتریهای مفید ممکن است علاج کار باشد.
محققین بدین نتیجه دست یافته اند که باکتریهای پروبیوتیک می توانند فعالیت سلول های ایمنی و سلول هایی که در جدار روده قرار دارند را تحت تأثیر قرار دهند. اختصاصاً این باکتریهای مفید بنظر می آید که از چسبیدن باکتریهای عامل بیماری به جدار پوششی روده ممانعت می کنند.
همچنین شواهدی وجود دارد که باکتریهای مفید ، عوامل شیمیایی دخیل در التهاب را متوقف می کنند. در یادداشت های دکتر ریچارد نیل فدروک متخصص گوارش دانشگاه آلبرتا که اخیراً مروری بر یافته های تحقیقاتی در مورد پروبیوتیک ها را به چاپ رسانده است ، آمده که آشکار است که اثرات ارگانیزم های پروبیوتیک در درمان بیماری التهابی روده و میکروارگانیزم های بیماریزا می توانند مفید باشد.
محققین اذعان می نمایند که آنها هنوز در ابتدای کشف جمعیت پیچیدة باکتریها – مفید یا غیرمفید- که در روده حضور دارند می باشند. تا بحال مطالعات کلینیکی برای آزمون اینکه آیا پروبیوتیک ها کمک به بهبودی بیماریها می کنند یا اینکه صرفاً تسکین می دهند ، طراحی شده است.
برای مثال یک آزمون کنترل شدة تصادفی با 90 داوطلب، بطور معنی داری میزان بالاتری از درمان در افراد با کولیت اولسراتیو که باکتریهای مفید E-Coli Nissle درایفت نموده بودند، گزارش کرده است. هر چه مقدار این باکتری بیشتر باشد، تسکین بیماری بیشتر است و این مورد شاهد خوبی برای مؤثر بودن باکتریهای خوب (مفید) است. ولی مطالعات دیگر که باکتریهای دیگری را درنظر داشت، مزایایی نسبت به داروی بی اثر (Placebo ) نشان ندادند.
مطالعه انجام شده در سال 2006 بر روی 157 بیمار با کولیت اولسراتیو ، تفاوتی بین گروهی که داروی بی اثر دریافت کرده بودند و گروهی که یکی از سه مورد باکتریهای مختلف مفید را دریافت کرده بودند، نشان نداد. هرچند یافته ها پیشنهاد می کند که پروبیوتیک ها ممکن است زمان بهبودی را افزایش دهد.
حتی اگر پروبیوتیک ها کمک کنند ، فدوراک تأکید می کند که شواهد قویاً از این پیشنهاد حمایت می نمایند که باکتریهای پروبیوتیک احتمال دارد فقط مزایای محدودی داشته باشند و قطعاً درمان بشمار نمی روند. به این دلیل پروبیوتیک ها جایگزینی برای داروهای معمول نمی باشند هرچند آنها می توانند بهمراه داروهای تجویزی استفاده شوند. همچنین شواهد قطعی برای اینکه آنها خطر دارند، وجود ندارد بجز اینکه هزینه ای را تحمیل می کنند. از آنجا که فرآورده های حاوی پروبیوتیک بوسیلة شرکت های بیمه پوشش داده نمی شوند، بیشتر بیماران دارای کولیت اولسراتیو مصرف آنها را متوقف کردند.
برای اطمینان از اینکه آنها ارزش هزینه کردن دارند یا خیر، درنظر بگیرید که غذایی را مصرف کرده اید و قبل از استفاده از پروبیوتیک ها مبتلا به اسهال شده اید. متعاقباً احساس خود را قبل و بعد از استفاده از پروبیوتیک ها ردیابی کنید. بعد از هفته ها سعی در قطع مصرف فرآورده ها نمائید. اگر متوجه افزایش علائم بیماری شدید، ممکن است پروبیوتیک ها مفید بوده باشند لذا مجدداً شروع به استفاده از آنها نمائید تا ببینید آیا احساس بهتری دارید یا خیر.
کارشناسان کمک کمی در مورد انتخاب فرآورده ها می توانند ارائه نمایند. متأسفانه مقرراتی در مورد پروبیوتیک ها وجود ندارد بنابراین بسیار مشکل است که بتوان فهمید که هنگام خرید فرآورده ها چه چیزی را واقعاً دریافت می کنند.
تریسی دالس نادرو یکی از رژیم شناسان و نویسندة کتاب ”چه چیزی را در بیماری IBD باید خورد“ می گوید: "من به افراد می گویم که فرآورده ای را استفاده کنند که یخچالی شده باشد، زیرا که می تواند شانس بهتری برای دریافت موادی با کشت زنده فراهم کند.
اگر شما پروبیوتیک ها را مصرف می کنید، هرآنچه که انتخاب می کنید به پزشک خود بگوئید. این اهمیت دارد که با پزشک خود در مورد هرآنچه که بعنوان مکمل دریافت می کنید، بحث کنید. کویله می گوید : "ما اکثراً می خواهیم در مورد آنچه که مفید یا غیرمفید برای ماست بیشتر بدانیم، بنابراین اگر شما چیزی را مصرف می کنید و به شما کمک می کند به پزشک خود بگوئید."