مدير اجرايي کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلي هشدار داد:
عرضه تركيبات مخدر و غيرمجاز در قالب دارو‌هاي لاغري و بدنسازي

مدير اجرايي کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران هشدار داد: برخي داروهاي حاوي پروتئين که در ورزشگاه‌ها ارايه مي‌شود، غيرمجاز بوده و افراد براي استفاده از اين داروها بايد به تاييديه وزارت بهداشت توجه كنند.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران، دکتر الچيان در نشست خبري اين کنگره با بيان اينکه سوء مصرف مواد يکي از محورهاي مورد بحث در اين کنگره است؛ گفت: در چند سال اخير استفاده از داروهاي اعتياد آور شيميايي افزايش پيدا کرده است و کنترل و پيشگيري آن بسيار مشکل شده است.

وي افزود: استفاده از داروهاي مخدر کنوني به طرق مختلف مصرف مي‌شود. در برخي موارد افراد سودجو آن را به عنوان داروهاي لاغري در اختيار متقاضيان قرار مي دهند. اين داروها با ايجاد حرارت موضعي منجر به جابجايي بافت چربي شده و لاغري موضعي را ايجاد مي‌کند.

الچيان با اشاره به اينکه عوارض اين داروها در برخي موارد برگشت ناپذير بوده، عنوان کرد: اين داروها با ايجاد اثرات سوء بر پايانه‌هاي عصبي، آنها را از بين برده و 4 تا 7 سال طول مي‌کشد تا پايانه‌هاي عصبي ترميم شود.

مدير اجرايي کنگره ادامه داد: بسياري از داروهايي که در باشگاه‌هاي ورزشي ارايه مي‌شود، مجاز نبوده و افراد بايد توجه داشته باشند، براي مصرف هر نوع پروتئيني به تاييديه وزارت بهداشت بر روي آن توجه كنند.