هورمون تستوسترون و داروهای استروئیدی آنابولیک
http://forum.iransalamat.com/a-837/