مردمک گشاده شده مي‌تواند نشانگر ايست قلبي و يا مصرف بعضي از داروها باشد.
دکتر محمود رهرو جراح و متخصص چشم در گفت وگو با ایسنا، گفت: جهت ارزيابي مردمک‌ها مي‌توان براي لحظه‌اي با چراغ قوه به چشمان بيمار نور تابانيد، در صورتي كه اندازه مردمک‌ها گشاد شده(خيلي بزرگ) باشد، مي‌تواند نشانگر ايست قلبي و يا مصرف بعضي از داروها باشد.

وي افزود: مشكل در دستگاه عصبي مرکزي يا مصرف موادمخدر و يا روشنايي خيره کننده محيط نيز به تنگ شدن مردمک‌هاي چشم منجر مي‌شود.

دکتر رهرو اظهار داشت: مردمک‌هاي نابرابر نيز مي‌تواند نشان دهنده ضربه، صدمات مغزي و يا بيماري چشمي باشد.

اين متخصص چشم در مورد بحث واکنش‌دار بودن چشم يادآور شد: اين مورد به حالتي گفته مي‌شود که مردمک‌ها در پاسخ به نور تابيده شده به چشم تغيير اندازه بدهد. مردمک‌ها که اغلب در شرايط طبيعي اندازه متوسطي دارند، به دنبال تابش نور به آنها منقبض شده و در محيط تاريک گشاد مي‌شوند. اين واکنش در هر دو مردمک يکسان خواهد بود.

وي در پايان خاطرنشان کرد: ارزيابي اين نکته که مردمک‌ها تا چه اندازه فعالانه به نور پاسخ مي‌دهند مهم است. واكنش کند مردمك‌ها مي‌تواند شرايط فقر اکسيژن و يا خون رساني ناکافي را نشان دهد.