ضرب‌المثل معروفي هست كه مي‌گويد پول خوشبختي نمي‌آورد اما محققان مي‌گويند هوش هم خوشبختي نمي‌آورد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه خوشبختي اواخر عمرربطي به ميزان هوش در طول زندگي ندارد.

پروفسور ايات ديري استاد روانشناسي افتراقي دانشگاه ادينبورگ و سرپرست انجام اين تحقيق مي‌گويد: <اگر آدم 80 ساله‌اي، سالم و از زندگي خود راضي باشد، رضايت وي ربطي به اين ندارد كه نمره امتحان هوش او 70 سال قبل چه بوده است. بر اساس همين گزارش چون هوش و شعور در جوامع بشري ارزش‌هاي فوق‌العاده بالا‌يي محسوب مي‌شوند، معمولا‌ انتظار مي‌رود ميان هوش و خوشبختي نوعي رابطه وجود داشته باشد اما هوش به علا‌وه مزايا، مضراتي نيز دارد، مثلا‌ هوش بيشتر، ممكن است به دستاوردهاي بالا‌تر در زندگي بيانجامد، اما آگاهي از عواقب نيز ممكن است به فرسودگي روحي منجر شود