دانشمندان انگلیسی و آمریکایی کشف کردند که نمودار خوشبختی در تمام انسانها بدون در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و جغرافیایی به شکل حرف انگلیسی U است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل ازمهر، اندرو اوسوالد از دانشگاه وارویک انگلیس و دیوید بلانچ فلاور از کالج دارثموث آمریکا با بررسی اطلاعات مربوط به دو میلیون نفر از 80 کشور دنیا کشف کردند که تمامی این افراد با رسیدن به سن 40 سالگی که در حقیقت نیمه زندگی است با بیشترین درصد خطر افسردگی مواجهند و پس از رسیدن به سن 50 سالگی دوباره خوشبختی را تجربه می کنند.

این محققان که نتایج یافته های خود را در مجله Social Science e Medicine منتشر کرده اند، اظهار داشتند که شکل خوشبختی در سیکل زندگی تمام مردم روی زمین به شکل حرف انگلیسی U است که در سن جوانی دارای یک پیک مثبت است و سپس در سن 40 سالگی دچار افت می شود، به طوری که در این سن افراد با بیشترین درصد احتمال ابتلا به افسردگی مواجهند. این درحالی است که خوشبختی دوباره در سنین بعد از 50 سالگی اوج می گیرد.

این دو محقق که تحقیقات خود را مستقل از منشای جغرافیایی و شرایط اقتصادی افراد انجام دادند، در این خصوص اظهار داشتند: "بعضی افراد بیش از دیگران این مسئله رنج می برند اما این سیکل در بین تمام انسانها، مجرد یا متاهل، مرد یا زن، ثروتمند یا فقیر، بچه دار یا بدون فرزند وجود دارد و هیچ کس نمی داند که چرا دچار این حالت روحی است."

به گفته این دانشمندان، افراد در سن 40 سالگی دچار افسردگی می شوند و بیش از گذشته به مرگ می اندیشند. به خصوص این مسئله در بین زنان که این سن با دوره یائسگی آنها همراه است، بیشتر خود را نشان می دهد. به طوری که بیشتر زنان در این سن توانایی خود را برای قبول آن چیزی که هستند از دست می دهند و نقاط قوت و ضعف خود را نادیده گرفته و با بسیاری از زیباییهای زندگی وداع می کنند و تنها پس از 50 سالگی است که احسان خوشبختی در افراد دوباره قوت می گیرد.