تا حدود زیادی شما همانی هستید كه فكر می‌كنید و می‌توانید آنچه را كه فكر می‌كنید از عهده شما ساخته نیست انجام دهید، این طرز فكر شماست كه شما را به عرش می‌رساند و یا در غیر این صورت در دریای نومیدی غرق می‌سازد.
این تصویر ذهنی است كه به شما شادی یا غم‌، موقعیت‌، یا شكست‌، خوشبختی و یا درد و رنج حكم می‌دهد. تصویر ذهنی شما می‌تواند به شما كمك كند تا آنچه را برای رسیدن به شادی و رضایت لازم دارید انجام دهید، می‌تواند به شما كمك كند تا از زندگی خود لذت ببرید، می‌تواند اسباب اعتماد به نفس و اطمینان به كار و فعالیت هایی باشد كه شما برای زمان فراغت خود انتخاب می‌كنید، مصمم بر شاد زیستن شوید، از روی خیرخواهی به ارزیابی خودتان بپردازید، بهترین و طلایی‌ترین لحظات زندگی را در ذهن مجسم كنید و با توجه به واقعیت‌ها، نه خیالات واهی‌، بلكه براساس تصویر مثبت كه از واقعیات زندگی دارید، این تصویر خوشایند از خویش را تقویت كنید.
در حالی كه به اعتقاد من‌، اشخاصی كه در سالهای شكل‌گیری شخصیت‌شان طوری تربیت شده‌اند كه می‌توانند بدون كمترین تلاش از تصویر ذهنی مثبت برخوردار باشند بهتر از سایرین با كمی تلاش و درك موضوع می‌توانند تصویر ذهنی خود را بهتر كنند و موفقیت را در آغوش بكشند. با تكرار و مداومت و با در نظر گرفتن صادقانه محدودیتها، تصویر ذهنی بهبود یافته و عزت نفس به وجود می‌آید.این دو توصیه را حداقل برای چند روز به كار ببندید اگر بد بود، دیگر به آن عمل نكنید:
۱ - برای هر روز خود هدفی در نظر بگیرید.


۲ - هرگز و هرگز زندگی را طلاق ندهید.
داستان جالبی شنیده‌ام كه برای شما نیز می‌گویم‌: در سالن آرایشگاه مردانه‌ای چند آقا با هم از ماشین‌شان صحبت می‌كردند. یكی از آنها می‌گوید: ماشین شورلت خوبی دارم‌، شصت و چهار هزار كیلومتر كار كرده و آخ نگفته‌، دوست او گفت‌: ماشین من هفتاد هزار كیلومتر كار كرده و هر بیست كیلومتر روغن آن را عوض می‌كنم و خلاصه هر كدام اطلاعات بسیار دقیق و فنی ارایه می‌كردند و همان موقع پیرمرد صاحب سالن گفت‌: كدام یك از شما همین قدر مواظب روح خودتان هم هستید؟!
كدام یك از شما از تصویر ذهنی خود چیزی می‌داند؟ همهٔ ما ظاهراً انسانهای مرتب و خوش لباسی هستیم به آرایشگاه می‌رویم و روغن ماشین‌هایمان را به طور مرتب عوض می‌كنیم‌. اما كدام یك از ما هر روز هدفهای مثبت و اندیشه‌های قشنگ خودمان را مرور می‌كنیم‌؟ و هر روز را با یك ایده و هدف نو آغاز می‌كنیم‌.
جرج برنارد شاو، زمانی خوانندگان آثارش را به تمیز نگه داشتن روان‌شان توصیه می‌كرد.


به اعتقاد او روان انسان همانند پنجره‌ای است كه انسان از پشت آن زندگی و محیط اطرافش را تماشا می‌كند.
نكتهٔ مهم اینجاست كه بسیاری از ما، از اتومبیل خودمان‌، وسایل خانه و طلاهایمان بهتر و بیشتر از تصاویر ذهنی‌مان نگهداری می‌كنیم‌، تصویر ذهنی خود را جایی گم می‌كنیم و همراه آن انگیزه خوشبخت شدن را از دست می‌دهیم‌. مواظب خودمان و روحمان و اندیشه‌های قشنگمان باشیم‌. نگذاریم كه هیچ باد مخالفی ابرهای سیاه را روبه‌روی پنجرهٔ ذهنمان بیاورد.مجله راه زندگی