جام جم آنلاين: بر اساس نتايج يک تحقيق که در نشريه بريتيش مديکال جورنال به چاپ رسيد خوشبختي مسري است و به صورت موجي در جمع دوستان و خانواده منتشر مي شود اما در بين همکاران اين اتفاق نمي افتد.
به گزارش واحد مرکزي خبر ، ‌محققان اعلام کردند گروههاي افراد خوشبخت و بدبخت بنا بر معيارهاي نزديکي اجتماعي و جغرافيايي تشکيل مي شوند.
به عنوان مثال ، احتمال اينکه خوشبختي يک فرد به دوست وي که در کمتر از هشتصد متري او زندگي مي کند به او نيز سرايت کند چهل و دو درصد افزايش مي يابد.

اين رقم به بيست و پنج درصد کاهش مي يابد در صورتي که دوست اين فرد خوشبخت در فاصله يک و نيم کيلومتري وي زندگي کند و هر چقدر فاصله دورتر باشد به تدريج تاثير آن از بين مي رود.

محققان اعلام کردند اگر شما همسرتان خوشبخت باشد هشت درصد به خوشبختي شما افزوده مي شود و اگر يکي از اقوام نزديک شما در همسايگي تان زندگي کند خوشبختي شما تا چهارده درصد افزايش مي يابد. اگر يک همسايه خوشرو داشته باشيد ميزان خوشبختي شما تا سي و چهار درصد افزايش مي يابد.

پرفسور نيکولا کريستاکيس از مدرسه عالي پزشکي هاروارد و پرفسور جيمز فولور از دانشگاه کاليفرنيا در سن ديگو اعلام کردند متغيرها در سطح خوشبختي افراد به صورت موج و از طريق گروههاي اجتماعي گسترش مي يابد و بدين ترتيب است که گروههاي افراد خوشبخت و بدبخت ايجاد مي شوند.

بنا به نتايج اين تحقيق، اين فرمول در محيط کار صادق نيست و همکاران تاثيري در افزايش يا کاهش سطح خوشبختي ندارند و اين بعني بافت اجتماعي مي تواند گسترش حالت هاي احساسي را محدود کند.

در نشريه بريتيش مديکال جورنال آمده است: اين تحقيق انقلابي مي تواند در جهت دهي به بهداشت عمومي موثر باشد. اگر خوشبختي از طريق روابط اجتماعي گسترش مي يابد، اين مي تواند به صورت غير مستقيم بر روي انتقال سلامتي و بهداشت نيز موثر باشد و اين مي تواند در سياست گذاري ها مورد توجه قرار گيرد.