«خوشبختي استعداد مي‌خواهد!» مي‌دانيد معناي اين جمله چيست؟ يعني به جاي اين که دنبال تغييرات بيروني در زندگي خودتان بدويد تا ثروت و قدرت‌تان را بيشتر و بيشتر کنيد، کافي است به درون‌تان عميق‌تر نگاه کنيد و درون‌تان را طوري بسازيد که روزبه‌روز بيشتر احساس خوشبختي کنيد. مي‌توانيد با اين پيشنهادها شروع کنيد...

صلح با خود

خوشبختي همان نگاه زيبايي است که در اولين دقايق صبح‌گاه توي آينه به خودمان مي‌اندازيم. اکثر مردم احساس خوشبختي نمي‌کنند چون هميشه نگاهي که بر خود مي‌اندازند آنها را محکوم مي‌کند. چرا به جاي آنکه روي ضعف‌هاي خود تمرکز کنيم و از نداري‌ها شکايت کنيم، روي زيبايي‌ها و دارايي‌هاي خود تمرکز نکنيم؟! تنها در اين صورت است که اعتماد به نفس پيدا مي‌کنيد و پيش مي‌رويد!


انتشار خوشبختي

خودخواهي و خوشبختي با هم سازگار نيستند. اجازه بدهيد انرژي‌تان صرف ديگران شود. خانواده، دوستان، کودکان مريض و بي‌سرپرست به شما نياز دارند.


غر نزنيد

امروز صبح از دنده چپ برخاسته‌ايد؟ عيبي ندارد. شايد امروز شما دل و دماغ هيچ کاري را نداشته باشيد. سعي نکنيد با متهم کردن خود و صحبت بيش از حد در مورد آن خودتان را عصباني‌تر کنيد. اين نوع خلق و خو گذراست و شما تنها قرباني آن نيستيد. وقتي مدام به خود تلقين کنيد که امروز بهانه‌جو و بدخلق‌ايد، سبب بدخلق شدن اطرافيا‌ن‌تان هم مي‌شويد.


شما خوشبختيد

همسر، فرزند، مادر و پدر و دوستان خوبي داريد، صاحب کار دلخواه خود هستيد و سالم‌ايد و خيلي چيزهاي ديگري از اين دست. از اين بيشتر چه مي‌خواهيد؟ چرا فکر مي‌کنيد بدشانس و بدبخت هستيد؟ شما خوش‌شانس هستيد که مثل خيلي‌هاي ديگر کنار بيمارستان نخوابيده‌ايد يا شکست نخورده‌ايد. خوش‌شانس‌ايد که همسر و فرزندان خوبي داريد و دوستانتان کنارتان هستند. قدر نعمت‌هايي را که داريد، بيشتر بدانيد. هر روز به آن نعمت‌ها فکر کنيد و احساس خوشبختي را در خودتان تقويت کنيد.


به ديگران گوش بدهيد

صميمي شدن و درک ديگران، رابطه برقرار کردن با ديگران را آسان مي‌کند و سبب زيبا شدن نگاه شما به زندگي مي‌شود. سعي کنيد خود را جاي اطرافيان بگذاريد. رييس‌تان عصباني است؟ شايد فرزندش دچار مشکلي شده است. همسرتان روز تولدتان را فراموش کرده و بدون هديه به خانه آمده است؟ شايد در کارش به مشکلي برخورده و مضطرب و دل‌مشغول است. پاي حرف‌هاي اطرافيانتان بنشينيد و از زاويه ديد آنها به مسايل خود نگاه کنيد.


گاهي جشن بگيريد

خود را در حصار روزمرگي زندگي زنداني نکنيد. بهتر نيست دوستانتان را به خانه‌تان دعوت کنيد يا به ديدنشان برويد؟ نياز نيست مراسم شام آن چناني تدارک ببينيد. در موارد مادي مي‌توان صرفه‌جويي کرد اما در مورد خودتان بهتر است صرفه‌جو نباشيد!


آشتي با گذشته

گذشته‌ها را همان‌گونه که است، بپذيريد و آنچه که تغييرناپذير است را قبول کنيد. طلاق و فوت يکي از عزيزان غيرقابل انکار و فراموش‌نشدني است. سعي کنيد با افرادي که قهر کرده‌ايد، آشتي کنيد و قدمي مثبت براي خوشبختي برداريد و هرگز حسرت گذشته را نخوريد.


معنايي براي زندگي

من که هستم؟ چرا زنده‌ام؟ چه وظيفه‌اي در اين دنيا دارم؟ و سوال‌هايي از اين دست. اگر جواب اين سوال‌هاي حياتي را مي‌دانيد يا دايما به آنها فکر مي‌کنيد و جواب اين سوال‌ها را در ذهن خودتان بازيابي و بازسازي مي‌کنيد، يعني در مسير درستي در حال حرکت هستيد اما اگر جواب آنها اصلا برايتان روشن نيست و اصلا به اين جور سوال‌هاي اساسي فکر نمي‌کنيد، بايد کمي عميق‌تر شويد و سعي کنيد اهدافتان را در زندگي با طرح اين سوال‌ها و انديشيدن به آنها روشن‌تر کنيد.


حفظ آزادي

براي آنکه در کنار ديگران احساس راحتي کنيد، نبايد اجازه دهيد خواست ديگران شما را محدود کند. مهارت نه گفتن به ديگران را ياد بگيريد و آزادانه‌تر زندگي کنيد.

هفته نامه سلامت