روانپزشكان آمريكايي هشدار دادند:
40 درصد از نوجوانان، قبل از دبيرستان خودكشي را تجربه مي‌كنند


روانپزشكان در آمريكا با انجام يك بررسي آماري جديد دريافتند كه نوجوانان خيلي زودتر از آنچه كه تصور مي‌شود،‌ دچار افكار خودكشي مي‌شوند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين بررسي‌ها نشان داده است كه حدود 40 درصد از نوجوانان آمريكايي قبل از رسيدن به سن دبيرستان حداقل‌ يك بار براي خودكشي اقدام مي‌كنند. در اين مطالعه كه از سوي متخصصان روانپزشكي در دانشگاه واشنگتن صورت گرفته هم چنين عنوان شده است كه از هر 9 جوان آمريكايي كه از دبيرستان فارغ التحصيل مي‌شوند،‌ حداقل يك نفر پس از اتمام تحصيلات دوره متوسطه اقدام به خودكشي مي‌كند.

اين مطالعه كه در مجله «سلامت نوجوان» منتشر شده هم چنين حاكيست، اقدامات خودكشي در دوران كودكي و نوجواني با ميزان افسردگي در لحظه تصميم گيري و اقدام براي اين كار بستگي دارد.

به گزارش مجله لايوساينس،‌ دكتر جيمز مازا،‌ استاد روانشناسي آموزشي كه سرپرستي اين مطالعه را بر عهده داشته در اين رابطه مي‌گويد: مطالعات ما تاييد مي‌كند كه اجراي برنامه‌هاي بهداشت رواني از آغاز سن رفتن به مدرسه يعني در مقاطع ابتدايي و متوسطه براي كودكان و نوجوانان مورد نياز است.

دكتر مازا تصريح كرد: نوجواني دوراني است كه كودكان براي مستقل شدن از والدين و مراقبانشان آماده مي‌شوند اما درعين حال فاقد تجربه لازم براي اين كار هستند. بعلاوه شبكه حامي آنها كه اغلب دوستانشان هستند نيز مانند خود آنها بويژه در مواقع بحراني بي‌تجربه هستند.

وجود برنامه‌هاي سلامت روان در مدارس به كودكان ما فرصتي مناسب مي‌دهد كه حامياني با تجربه داشته باشند و بحراني‌ترين و حساس‌ترين سالهاي زندگي خود را با بهداشت رواني مطلوب سپري كنند.