محیط امن یا جایگاه خشونت
ایران صدا: اختلافات خانوادگی یکی از مهمترین دلایل به هم ریختگی و هیجانات مضر در انسانهاست. خانواده ای که باید محیطی امن برای آرامش افراد باشد در مواقعی به جایگاهی برای خشونت تبدیل می شود و این نه تنها به حال خانواده مضر است بلکه بنیان جامعه را نیز متزلزل خواهد نمود.

کارشناس/مهمان: دکتر شهروز پرورش - کارشناس مسؤول اورژانس اجتماعي و روانشناس باليني,

آمار فراوانی در مورد از هم گسیختگی خانواده ها به علت اختلافات خانوادگی وجود دارد و این آمار روز به روز در حال افزایش است و در مواردی بسیار نگران کننده. چرا که خانواده به عنوان کوچکترین بنیاد یک جامعه باید از سلامت کامل برخوردار باشد و...
http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=5...A9%D8%B4%D9%8A