ايسکانيوز: انجام منظم کارهاي‌ روزانه نقش مؤثري در کاهش ميزان بي‌خوابي و بهبود کيفيت خواب در افراد سالمند و بازنشسته دارد. طبق تحقيقات صورت گرفته در دانشگاه‌هايفا، حفظ فعاليت و تحرک روزانه کمتر باعث خواب آلودگي افراد و بهبود کيفيت خواب در آنها مي‌شود. انجام مداوم فعاليت‌هاي روزانه‌اي چون حمام رفتن يا غذا خوردن نسبت به فعاليت‌هاي ابزاري مانند خريد کردن، استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي و داشتن قرار ملاقات با پزشک در بهبود کيفيت خواب تأثير بيشتري دارد. اين موزون بودن فعاليت‌ها با زمان‌بندي‌، تکرار و مدت انجام آن فعاليت شناسايي مي‌شود مانند تماشاي تلويزيون يا خواندن کتاب. به اين ترتيب مي‌توان الگوهاي‌ هفتگي از انجام فعاليت‌هاي خود نيز تهيه کرد. محققان معتقدند که با حفظ اين ثبات و هماهنگي در انجام کارهاي روزانه مي‌توان کيفيت خواب را به‌خصوص در سالمندان ارتقا داد.