جام جم آنلاين: محققان برای کمک به پزشکان در درمان بیخوابی بیماران سا لمند پنج اقدام را پیشنهاد می کنند.
به گزارش مدیکال نیوز به گفته این محققان بی خوابی مشکل شایعی است که مستلزم توجه بیشتر از سوی پزشکانی است که سالمندان را در مان می کنند.
این مطالعه یک اقدام پنج مرحله ای را برای تشخیص و کنترل بی خوابی در این بیماران ارائه می دهد. در صورت عمل به این روش ، پزشکان می توانند به کاهش اختلالات خواب در جمعیت سالمند کمک کنند.
این مراحل به قرار زیر است:
1) تشخیص از طریق پرسش از بیمار.
2) شناخت پیچیدگی و جزئیات مشکل.
3) تعیین اینکه آیا مورد فوق ، تحت درمان یک فوریت پزشکی یا روانپزشکی قرار دارد.
4) ارزیابی بیشتر بی خوابی مزمن اگر بیمار به آن مبتلاست.
5) در پیش گرفتن درمان که ممکن است حتی درمان داروئی را نیز شامل شود.
نسخه بی خوابی ، همراه با خستگی یا تحریک پذیری در طول روز ، باعث می شود افرد بدنبال کمک پزشکی باشند. عدم شناخت و درمان صحیح بی خوابی می تواند عواقب ناخوشایندی مانند افسردگی را بهمراه داشته باشد. بی خوابی ممکن است به وسیله عوامل متعددی ایجاد شود ، اما درمان موفقیت آمیز آن از طریق اتخاذ الگوی زندگی صحیح و تغییرات رفتاری یا از طریق دارو میسر می شود.