اين تحقيق كه در بيست و چهارمين نشست سالانه انجمن‌هاي تخصصي خواب در آمريكا ارايه شده، حاكي است بين دوره خواب طولاني و افزايش خطر بروز نشانگان متابوليك در سالمندان رابطه مستقيم وجود دارد. نتايج اين تحقيقات نشان داد سالمنداني كه عادت دارند بيشتر از 8 ساعت خواب شبانه داشته و در طول روز هم چرت بزنند، 15 درصد بيشتر از ساير هم‌سالان خود در معرض ابتلا به اين نشانگان خواهند بود. در اين پژوهش 29 هزار و 310 داوطلب از شهر گوآنگوزو در چين حضور داشته‌اند و اين بزرگ‌ترين پژوهشي است كه تاكنون براي بررسي ارتباط طول دوره خواب با نشانگان متابوليك انجام گرفته است. به گزارش شينهوا محققان مي‌گويند چنانچه اين ارتباط مورد تاييد قطعي قرار بگيرد، كاربردهاي بسيار مهمي در امر بهداشت عمومي خواهد داشت. به اين ترتيب ما مي‌توانيم توصيه كنيم كه اين افراد پرخواب، ميزان كلي خواب شبانه روزي خود را كاهش دهند و در نتيجه از مزاياي آن براي سلامت بهره‌مند شوند