براساس يافته‌هاي اخير، بي خوابي در افراد مسني که نياز به مراقبتهاي اوليه دارند، منجر به ايجاد افسردگي‌هاي ماندگار مي‌شود.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران، دکتر «ويلفرد آرپيجثون» از دانشگاه علوم پزشکي روچستر نيويورک گفت: به طور کلي بي‌خوابي به عنوان يکي از علائم افسردگي در نظر گرفته مي‌شود. مشاهدات اخير نشان مي‌دهد که بي‌خوابي عامل اصلي بازگشت يا ايجاد افسردگي در افراد است.

در اين مطالعه، پژوهشگران هزار و 801 بيمار 60 ساله و بالاتر را که مبتلا به افسردگي شديد تا متوسط تشخيص داده شده بودند را بررسي کردند.

با بررسي اطلاعات تشخيصي استاندارد به دست آمده مشخص شد که 293 نفر بي‌خوابي نداشتند. در حالي که 207 مورد بي خوابي مزمن و يک هزار و 301 مورد هم بي خوابي متوسط داشتند.


در اين بررسي مشخص شد: افسردگي شديد در 44 درصد بيماران با بي‌خوابي مزمن و 29 درصد بيماران با بي‌خوابي متوسط و نيز 16 درصد بيماراني که بدون بي خوابي بودند در مدت 6 ماه بررسي، باقي ماند.

دکتر آرپيجثون افزود: بي خوابي به سادگي يک نشانه در برخي بيماران است و به طور واضح‌تري يک اختلال است که درمان خاص خود را نياز دارد.