بر اساس نتايج تحقيق دانشمندان و محققان موسسه ملي خواب و بيداري فرانسه، كيفيت خواب و خواب ديدن با افزايش سن انسان تغيير مي‌كند. در حقيقت چرخه خواب و روياها تغيير مي‌كند و تعداد خواب ديدن‌ها كاهش مي‌يابد. اين تحقيق نشان مي‌دهد که مزاياي خواب براي سلامت جسم و روح بدن در روز در همه مقاطع زندگي از كودكي گرفته تا پيري بسيار زياد است اما مدت و كيفيت خواب در مقاطع مختلف زندگي تغيير مي‌كند. به عبارت بهتر، مدت و كيفيت خواب يك كودك با يك بزرگسال و يك بزرگسال با يك كهنسال فرق مي‌كند. براساس اين تحقيق، افراد 60 سال به بالا مشكلات عديده‌اي براي خواب خواهند داشت، به‌طوري که مدت خواب در شب بسيار كوتاه خواهد بود اما در روز خستگي‌ها و چرت زدن‌ها افزايش مي‌‌يابد زيرا در روز راحت‌تر مي‌‌توانند بخوابند. يك فرد مسن در طول شب چند بار از خواب بيدار مي‌شود زيرا خواب رفتن در طول روز براي وي بسيار آسان‌تر است. اختلالات خواب، مانند عارضه آپنه و بي‌قراري در كهنسالان زياد است و همين امر باعث مي‌شود كه آنها در طول شب، بيداري‌هاي مكرري داشته باشند.