محققان مي‌گويند؛ بازنشستگي و البته داشتن پول در حد كافي مي‌تواند خواب افراد سالمند را بهبود بخشد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، متخصصان خاطرنشان مي‌كنند: هيچ ترديدي نيست كه استرس كار مي‌تواند خواب كافي و مناسب شبانه را از شما سلب كند و اكنون نتايج يك تحقيق جديد نشان مي‌دهد كه حداقل براي افرادي كه از نظر مالي تامين هستند و نگراني و دغدغه بي‌پولي را ندارند، بازنشستگي تاثير خوبي روي خواب آنها دارد.

در اين پژوهش ميزان آشفتگي‌هاي خواب در 14 هزار و 714 نفر از داوطلبان در فرانسه مورد ارزيابي قرار گرفت.

محققان دريافتند: بازنشسته‌هايي كه از نظر مالي تامين هستند و نگراني و دغدغه بي پولي را ندارند، ‌بازنشستگي تاثير خوبي روي خواب آنها دارد.

در اين پژوهش ميزان آشفتگي‌هاي خواب در 14 هزار و 714 نفر از داوطلبان در فرانسه مورد ارزيابي قرار گرفت.

محققان دريافتند: بازنشسته‌هايي كه از نظر مالي تامين هستند كيفيت خواب بهتري دارند در حالي كه اين يافته در مورد بازنشسته‌هايي كه ثبات مالي ندارند، صدق نمي‌كند.

به گفته دكتر جوسي واترا، ‌استاد دپارتمان بهداشت عمومي دانشگاه توركو در فنلاند، اين امر در مورد كساني كه بازنشسته مي‌شوند اما تامين مالي نيستند كاملا برعكس است. يعني اين افراد بيش از دوران كارمندي دچار استرس و تشويش مي‌شوند و اغلب با اختلالات شديد خواب دست به گريبان هستند. در مطالعات ديگري نيز تاييد شده است كه استرس كار عواقب نامطلوبي براي سلامتي دارد و حتي مي‌تواند كشنده باشد.