افراد مسن که خواب طولاني تر دارند سطح بالاي کلسترول در خون آنها ديده مي شود

افراد مسن با خواب زياد کلسترول بالاتر دارند

افراد مسن که خواب طولاني تر دارند سطح بالاي کلسترول در خون آنها ديده مي شود.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از آسیوشیتدپرس ، دانشمندان هلندي در آخرين تحقيقات انجام شده به اين نتيجه رسيدند که افراد مسني که خواب بيش از هشت ساعت يا کمتر از هفت ساعت دارند احتمال بيماريهاي قلبي عروقي در آنها بيشتر است.
در اين مطالعه آنها ۷۶۸ مرد و زن را بين سنين ۵۷ تا ۹۷ بررسي کرده و به اين نتيجه رسيدند که سطح کلسترول خون آنها با مقدار خواب رابطه دارد.
حتي نسبت کلسترول خوب به کلسترول بد در آنها کاهش داشته است. کلسترول خوب يا hdl نسبتي با کلسترول بد يا ldl دارد. هر چه اين نسبت بيشتر باشد بيماريهاي قلبي عروقي کمتر است. مقدار کلسترول خوب بايد حداقل نصف کلسترول بد در خون باشد.
احتمال دارد که افراد مسن که زمان بيشتري را در بستر مي گذرانند فعاليت کمتري در روز داشته باشند و اين دليل اين رابطه باشد.
خواب کافي در افراد مسن از اهميت بسيار برخوردار است. بي خوابي مي تواند بيماريهاي قلبي عروقي و روحي رواني را افزايش دهد.