جام جم آنلاین: بسیاری از سالمندان به هنگام خواب مشکل دارند و آن را به عنوان بخشی از روند پیری در نظر می گیرند اما اقداماتی وجود دارد که افراد سالمند می توانند به کمک آن خواب بهتری داشته باشند.
به گزارش مدلاین پلاس ، دکتر جولی گاماک استاد یار در رشته پیری پزشکی در دانشگاه سن لوئیس می گوید نیازمندی ها و الگوهای خواب با گذشت زمان و ورود به مراحل مختلف سنی تغییر می کند.
مشکلات خواب به سلامت آسیب می رساند و تاثیر منفی بر کیفیت زندگی دارد لذا بسیار حائز اهمیت است.
این ناهنجاری ها در سالمندان با کاهش حافظه ، عدم تمرکز و ناتوانی جسمی همراه است. همچنین در افزایش احتمال تصادفات ، زمین خوردن و خستگی مزمن نیز دخالت دارد.
اولین اقدام برای افراد سالمندی که دچار مشکلات خواب هستند داشتن دفترچه خاطرات برای یک یا دوهفته شامل زمان به خواب رفتن و بیدار شدن ، زمان بندی و تعیین میزان وعده های غذایی ، میزان ورزش ، داروها ، و شرح وضعیت خواب هر شب است.
این اطلاعات به پزشک کمک میکند وجود بی خوابی واقعی را تشخیص دهد. پیش از تجویز دارو برای مشکلات خواب ، پزشکان باید تغییرات خاصی را در شیوه زندگی به افراد توصیه کنند