مهر: رئيس پليس آگاهي کشور گفت: «42 درصد از قتل‌ها در کشور با سلاح سرد انجام مي‌‌شود و 15 درصد نيز ناشي از مسايل اخلاقي است.»سردار اصغر جعفري در همايش ملي کنترل جرايم خشونت‌بار و نقش سازمان‌ها و نهادها، افزود: «16 درصد از سرقت‌هاي به عنف تحت پوشش مسافر و 10 درصد نيز تحت پوشش مسافر‌کش‌ انجام مي‌شود و اين امر به نابساماني‌ و بي‌انضباطي ناوگان حمل و نقل کشور باز مي‌گردد.»


به گفته سردار جعفري، نرخ اين‌گونه جرايم از سوي ناوگان رسمي حمل و نقل بسيار کم است و وقوع جرم در آنها تاوان بي‌انضباطي اجتماعي در حمل و نقل است. وي افزود: «90 درصد از سرقت‌هاي به عنف که تحت پوشش مامور انجام مي‌شود، از سوي مجرمان طايفه فيوج انجام مي‌شود و 42 درصد از قتل‌ها در کشور نيز با سلاح سرد انجام مي‌شود و 15 درصد از قتل‌ها در کشور ناشي از مسايل اخلاقي است.»


رييس پليس آگاهي کشور با اشاره به اينکه 5/12 درصد از قتل‌ها ناشي از اختلاف خانوادگي و سوء ظن روابط زن و شوهر و ديگران است، تاکيد کرد: «21 درصد از قتل‌ها نيز به نوعي به رفتار فرهنگي زن و مرد باز مي‌گردد. همچنين 63 درصد از قتل زنان توسط محارم آنها انجام شده است که اين رقم نگران‌کننده است و مربوط به بخش‌هايي است که پليس قادر به دخالت در آن نيست.» وي خاطر نشان کرد: «61 درصد از سارقان به عنف بين 18 تا 25 سال سن داشته و فاقد هرگونه سابقه کيفري هستند.»