شهرزادنیوز: به نظر کارشناس دادگاه حسیب‌الله صدیقی در اتاوا، هدف از قتل‌های ناموسی حفظ ناموس خانواده و احیای احترام آن پس از "سوءرفتار" زنان خانواده است.


شهرزاد مجاب، یکی از پروفسورهای دانشگاه تورنتو که در این قضیه تحقیقات بسیاری کرده است، می‌گوید: "عمل پاکسازی لکه ننگ از طریق خون"، اعمال کنترل مردان بر زنان خانواده است.

مجاب در جلسه‌ی روز جمعه 23 مه دادگاه صدیقی برای ابراز شهادت حضور یافت؛ صدیقی متهم است که روز 19 سپتامبر 2006، کمی قبل از ساعت 1 بعدازظهر، در مرکز خرید "المویل آکرس"، با شلیک گلوله خواهر و نامزد وی را که در اتومبیلی نشسته بودند، به قتل رسانده است.

صدیقی، 23 ساله، اکنون به دو قتل از نوع درجه یک متهم شده است.

کراون (دادستان) استدلال می‌کند که این قتل‌ها، "قتل‌های ناموسی" بوده‌اند و علت آن خشم صدیقی از نامزدی خواهرش بوده است و می‌کوشد ثابت کند که این دو قتل‌، قتل عمد بوده‌اند.

وکلای مدافع صدیقی اذعان دارند که موکلشان مسئول این قتل‌هاست، اما می‌خواهند استدلال کنند: این قتل‌ها با نقشه قبلی نبوده و وی بر اثر تحریک آنی به این عمل دست زده است، که در صورت موفقیت و تطابق با شرایط قضایی خاص، اتهام قتل عمد به قتل غیر عمد تخفیف تخفیف خواهد یافت.

مجاب در دادگاه اظهار داشت که افراد این خانواده را نمی‌شناخته است.

به گفته مجاب در دادگاه، حفظ احترام خانواده در جوامع "سنتی" مثل افغانستان که صدیقی از آن جا می‌آید، اهمیت بسیاری دارد. هم‌چنین به نظر وی، هر گونه رفتار زن که ناقض شرافت خانواده باشد، مثل امتناع از تن دادن به ازدواج اجباری، درخواست طلاق یا برقراری رابطه بدون اجازه خانواده، ناموس خانواده را لکه‌دار می‌کند.

روش‌های زدودن لکه ننگ از ناموس خانواده در چنین جوامعی می‌تواند متفاوت باشد و از فرستادن چنین زنی به جایی دیگر تا "زدودن ننگ از طریق خون" را در برمی‌گیرد.

مجاب گفت: در موارد زیادی، خانواده یا برادر ادعا خواهند کرد که بر اثر خشم یا عشق به زن، مرتکب قتل شده‌اند، اما به نظر آنان، زن باید خود را به خاطر عشقی بزرگ‌تر، یعنی عشق به خانواده و ناموس آن، قربانی کند. هسته اصلی این موضوع اعمال قدرت مردان بر زنان خانواده است.

به گفته مجاب، حفظ ارزش‌های سنتی در خانواده‌ها‌ی مهاجر می‌تواند شدت بیش‌تری به خود بگیرد، "زیرا راهی برای حفظ فرهنگی" تلقی می‌شود که "پشت سر گذاشته‌اند."

لورن گلدستین، وکیل مدافع، در دادگاه از مجاب سؤالات متعددی درباره ادغام مهاجران در جامعه جدید کرد.

گلدستین پرسید: "آیا با من موافقید که تمام قتل‌های خانگی، لزوماً قتل ناموسی نیستند؟"
مجاب پاسخ داد: "این درست است."