تقاضای اتوبوس های صورتی برای زنان در استانبول


5Turkey.jpg

رئیس حزب اسلام گرای سعادت در استانبول خواستار اختصاص اتوبوس های صورتی برای زنان در این شهر شد تا آنان از تعرضات مردان در امان باشند.

سلمان اسمرر در این رابطه گفت که که این متروبوس های زنانه قرار است پس از هر سه یا چهار اتوبوس معمولی در ایستگاه باشند و زنان در سوار شدن به اتوبوس ها آزاد هستند و حق انتخاب دارند. به گفته وی از اتوبوس های عمومی متروبوس استقبال خوبی به عمل آمده، اما در ساعات ترافیک صحنه های ناگواری دیده می شود که به ویژه زنان از این امر در رنج هستند. وی افزود که گاه زنان باردار همراه کودکان شان در اتوبوس های عمومی قادر به نفس کشیدن نیستند و بد تر از آن اغلب پیش می آید که مردانی دست درازی و "منزلت زن را لگد مال" می کنند.

به گزارش سایت اخبار ترک- آلمانی، اسمرر مطمئن است که اکثریت جامعه با این "تبعیض مثبت" موافق هستند. این طرح قرار است طی چند روز آینده به شورای شهر ارائه شود.

متروبوس ها، اتوبوس هایی هستند که در مسیر های جداشده از مسیر اتوبوس های همگانی در راهند.

حزب سعادت، یک حزب رادیکال اسلامی و ادامه حزب فضیلت است که رهبری آن با نجم الدین ارباکان، نخست وزیر اسلامگرای درگذشته ترکیه، بوده است.