بحران آزار جنسي زنان در مصر

شوراي ملي حقوق بشر مصر اعلام كرد كه مصر پس از افغانستان دومين كشور جهان است كه با بيشترين موارد آزار جنسي زنان مواجه است.

به گزارش شبكه العالم، دفتر رسيدگي به شكايت‌هاي شوراي ملي حقوق بشر مصر در گزارشي كه براي بسياري از مصري‌ها غافلگير كننده و باورنكردني بود، اعلام كرد: جامعه مصر با بحران شديدي در زمينه آزار جنسي زنان به طور روزمره مواجه است.

اين دفتر با درخواست براي اتخاذ تدابير ويژه جهت توقف اين جنايت‌ها عليه زنان تأكيد كرد، بسياري از كشورها به اتباع خود درباره احتمال مواجه شدن با آزار جنسي در مصر هشدار داده‌اند.

درگزارش شوراي ملي حقوق بشر مصر آمده است كه حدود 64 درصد از زنان در مصر درمعرض تعرض و آزار جنسي به اشكال مختلف در خيابان‌ها و ميادين عمومي قرار گرفته اند، و درنتيجه مصر پس از افغانستان، دومين رتبه در جهان در زمينه آزارجنسي زنان را دارا است.