دو زن مصری، انجی قُزلان و امانی التونسی، به خاطر پروژه های "هراس مپ. ارگ" و "فقط رادیوی دختران" برنده "جایزه قله جوانان جهان" سازمان ملل شدند. کارهای ارائه شده این دو علیه خشونت و مزاحمت جنسی هستند و صدای زنان را در جامعه تحت سلطه مردسالاری مصر بازتاب می دهند.

در مجموع 700 پروژه از 99 کشور برای هیئت داوران، متشکل از زنان، فرستاده شده بود که از میان آن ها 18 پروژه برگزیده شدند و زنان مصری با چهار پروژه در راس کشورهای برنده قرار گرفتند.

از طریق پورتال اینترنتی هراس مپ. ارگ، زنان می توانند مزاحمت های جنسی را به وسیله پیامک، تویتر، ایمیل و تلفن اطلاع دهند. در این پورتال نوع مزاحمت و نقشه اماکنی که در آن ها بیش از همه جا مزاحمت وجود دارد، نشان داده می شوند.

رادیوی اینترنتی "فقط برای دختران" بیش از 5 میلیون شنونده دارد و زنان می توانند از طریق آن نگرانی ها، پرسش های مربوط به زندگی و نیز تجربه کردن خشونت جنسی را بیان کنند. مرکز این رادیو دفتر کوچکی در قاهره است که روزانه 8 ساعت برنامه دارد و برنامه هایش توسط رادیو آلمان نیز تقویت می شوند.

مسابقه بین المللی جوانان در عرصه دیجیتالی در همایش جهانی سران سازمان ملل به تصویب رسید. برندگان روزهای 10 تا 13 نوامبر، جایزه خود را طی مراسمی در شهر گراتس اتریش دریافت خواهند کرد.