معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا در تشريح عملكرد كارآگاهان اين معاونت در بحث برخورد با رمالان گفت: در سال گذشته و سه ماهه نخست سال جاري 191 رمال در كشور دستگير شدند.

سرهنگ مهرداد اميدي در گفت و گو با ايسنا، در تشريح اقدامات كارآگاهان در برخورد با رمالان گفت: در سال 90 حدود 189 پرونده در مورد رمالي، كف‌بيني و دعانويسي در آگاهي تشكيل شد كه 240 تن از اين افراد شكايت كردند.

وي با بيان اينكه در مجموع 161 تن در اين مورد دستگير شده‌اند، گفت: از اين ميان براي 112 رمال قرار صادر شد.


اميدي با بيان اينكه از ميان افرادي كه براي آنان قرار صادر شد 90 تن مرد و 22 تن زن بوده‌اند، گفت: ارزش ريالي كلاهبرداري اين رمالان يك ميليارد و 300ميليون ريال برآورد شده است.

معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا با بيان اينكه در سال 90 نسبت به 89 شاهد افزايش وقوع بوده‌ايم،‌گفت: در سال 89 تنها 142 پرونده در اين مورد تشكيل شد.

اميدي در تشريح آمار و عملكرد آگاهي در مورد برخورد با رمالان در سال 89 گفت: در اين سال 142 پرونده در اين مورد تشكيل شد كه 201 تن در اين پرونده‌ها، شكوائيه‌اي را به مقامات قضايي ارائه دادند.

وي با بيان اينكه در سال 89، 142 رمال دستگير شدند گفت: از اين ميان 86 تن راهي زندان شدند كه 55 تن مرد و 31 تن زن بودند كه ارزش ريالي كلاهبرداري اين رمالان دو ميليارد ريال تخمين زده شد.

معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا در تشريح عملكرد اين معاونت در سه ماهه نخست سال جاري نيز گفت: تعداد 50 پرونده در فصل بهار براي رسيدگي به معاونت مبارزه با جعل و كلاهبرداري ناجا ارجاع داده شد كه در اين زمينه 23 تن رمال و فالگير دستگير شدند كه براي 20 تن آنان قرار صادر شد.

اميدي با بيان اينكه در اين سه ماه 26 تن از رمال و فالگيران شكايت كردند گفت: تعدادي از پرونده‌ها نيز كشف پيشدستانه بود.

وي با بيان اينكه در ميان دستگيرشدگان 14 تن مرد و شش تن زن بودند گفت: كارآگاهان ارزش ريالي كلاهبرداري رمالان را 360 ميليون ريال برآورد كرده‌اند.

اميدي با بيان اينكه روش و شيوه رمالان تغيير محسوسي نداشته است گفت: سطح آگاهي مردم از فريبكاري رمالان، فالگيران و دعانويسان افزايش يافته است اما وجود برخي زمينه‌هاي فرهنگي در اين مورد مشكل ساز شده است.

وي با بيان اينكه خوشبختانه گرايش به رمالان روند افزايشي نداشته است گفت: در برخي موارد افراد تنها براي تفريح و سرگرمي به رمالان گرايش پيدا مي‌كنند.

رمالي سازمان‌يافته نداريم

معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا با بيان اينكه در اين مدت باندي در مورد رمالي متلاشي نشده است گفت: معمولا رمالان به صورت انفرادي يا گروه‌هاي 2 نفره اقدام به انجام اعمال مجرمانه خود مي‌كنند و به صورت باندي و سازمان يافته عمل نمي‌كنند.

وي با بيان اينكه بر اساس آمارهاي موجود استان‌هاي مركزي، اصفهان، خراسان‌رضوي، آذربايجان‌شرقي و غربي، تهران بيشترين پرونده‌هاي مربوط به رمالي را به خود اختصاص داده‌اند گفت: اين در حالي است كه استان گلستان، كردستان، قزوين و ايلام كمترين آمار تشكيل پرونده‌هاي رمالي را به خود اختصاص داده‌اند.