در تمام دوران‌ها و در تمدن‌هاي مختلف، زنان به‌خصوص در دوران بارداري خود را نيازمند حمايت مي‌دانسته‌اند تا از خطرها ايمن بمانند...

در اينجا به برخي از عقايد و خرافاتي که در سراسر دنيا براي خانم‌هاي باردار وجود دارد، اشاره مي‌کنيم:


• آفريقا (بنين، سنگال، مالي و...) زنان باردار شب‌ها از خانه خارج نمي‌شوند و در و پنجره‌ها را قفل مي‌کنند. آفريقايي‌ها معتقدند اگر زن باردار شب از خانه خارج شود، ارواح خبيثه روح جنين او را تسخير مي‌کنند. جنين تسخيرشده گرچه بعد از تولد ظاهري انسان‌نما دارد، اما طبيعتش شوم است. اين کودک در آينده يا تبديل به افعي يا انساني ديوانه مي‌شود يا بدنش را زخم‌هاي عفوني مي‌پوشانند. آفريقايي‌ها معتقدند زنان باردار بايد خود را از ديد بپوشانند و حتي روزها از خانه خارج نشوند.

• اقيانوسيه در جاوا نيز مانند همين اعتقاد وجود دارد.

• کشورهاي‌ آسيايي به‌خصوص کامبوج، زن باردار بايد خود را از ساير زنان باردار يا زنان شاغل دور نگه‌دارد. در ضمن ورود به جنگل نيز براي زن باردار ممنوع است زيرا اعتقاد دارند بوي تن خانم باردار مي‌تواند حيوانات وحشي را به سمت او بکشاند.

• کشورهاي اروپايي به‌خصوص فرانسه، مردم معتقدند زنان باردار نبايد تنها در خيابان‌هاي خلوت راه بروند و تا شب نشده بهتر است به خانه برگردند تا جنين آنها سالم بماند.

• جنوب هند مراسمي مذهبي وجود دارد و طي آن بين ماه 5 و 7 بارداري دوستان خانم باردار دور او جمع مي?شوند و او را با جواهرات تزيين مي‌کنند. ثروتمندان اين آيين را با طلا، پول و سنگ‌هاي قيمتي اجرا مي‌کنند و فقرا با گلبرگ! در همين مراسم، ساري سياهي تن زن باردار مي‌کنند که تا زمان زايمان بايد آن را به تن داشته باشد. در شرق هند، برهمن‌ها همين آيين را با ساري سبز يا قرمز انجام مي‌دهند و مخالف‌ ساري سياه هستند. خواهرشوهر نيز پيشاني خانم باردار را با برنج مي‌پوشاند و دور مچ او دستبندي از شکلات مي‌بندد.

• تايوان، قابله در ماه چهارم کمربندي دور کمر خانم باردار مي‌بندد و صورت و بدنش را با چربي خوک‌ ماساژ مي‌دهد تا بيماري‌ها از او دور شود.

• برخي نقاط اروپا، مسيحيان از قديسين خود کمک مي‌گيرند تا بيماري را از زن باردار دور کنند. تا يک قرن پيش، کليسا محل زايمان زنان بود اما در حال حاضر اين رسم برچيده شده است.

منبع: Aufeminin.com

هفته نامه سلامت