وسايل ضدبارداري رايگان، سقط جنين را کاهش مي‌دهد

پژوهشگران آمريکايي مي‌گويند دسترسي رايگان به وسايل پيشگيري از بارداري باعث کاهش قابل‌توجه موارد سقط جنين مي‌شود...

پژوهشگران در دانشکده پزشکي واشنگتن، وسايل مطمئن ضدبارداري رايگان را در دسترس بيش از 9 هزار زن قرار دادند. بررسي‌هاي بعدي نشان داد اين برنامه باعث کاهش 70 درصدي موارد سقط جنين در ميان اين زنان شده است که بيشتر از حد انتظار بود. دسترسي به وسايل پيشگيري از بارداري به‌خصوص iud و قرص کاشتني و آموزش درباره آنها مي‌تواند ميزان بارداري‌هاي ناخواسته و سقط جنين‌ها را به شدت کاهش دهد. آمار ملي آمريکا نشان مي‌دهد 49 درصد از بارداري‌ها در آمريکا در ميان سال‌هاي 2006 تا 2009 ناخواسته بوده‌اند و حدود 43 درصد اين بارداري‌هاي ناخواسته به سقط جنين منتهي شده‌اند. پژوهشگران براساس يافته‌هايشان به‌خصوص بر استفاده از روش‌هاي پيشگيري از بارداري با تاثير درازمدت مانند iud تاکيد مي‌کنند. احتمال ناموفق بودن قرص‌هاي ضدبارداري بالاتر است، زيرا بايد روزانه و منظم مصرف شوند. با توجه به بالا بودن مخارج گذاشتن iud در آمريکا (بيش از 800 دلار)، بسياري از خانواده‌هاي فقير نمي‌توانند از آن استفاده کنند.