بسیاری از زوج ها در چین اجازه دارند فقط یک فرزند داشته باشند

بنا به تحقیقی در چین، در این کشور سالانه سیزده میلیون سقط جنین صورت می گیرد.

این تحقیق، که گزارش آن روز پنجشنبه (30 ژوئیه) در روزنامه سراسری "چاینا دیلی" چاپ شده است، می گوید آمار واقعی ممکن است بالاتر از سیزده میلیون باشد چون شمار زیادی سقط جنین در درمانگاه های ثبت نشده، انجام می گیرد.

محققان چینی می گویند که اکثر سقط جنین های ثبت شده در میان زنان جوان مجرد این کشور بوده است.

در کشوری که هر سال بیست میلیون زایمان صورت می گیرد، احتمال این که زنان جوان مجرد سقط جنین کنند، بیشتر است.

چین در تلاش برای محدود کردن رشد جمعیت این کشور، در دهه هفتاد میلادی مقررات سختی را برای تنظیم خانواده وضع کرد.

بسیاری از زنانی که سهمیه تعداد فرزند آنها تکمیل شده است، بارداری های ناخواسته خود را سقط می کنند.

"افزایش آموزش در باره روابط جنسی"
در حالی که روشن نیست تحقیقی که نتیجه آن امروز در رسانه های دولتی چین، از جمله روزنامه "چاینا دیلی" گزارش شده، کی انجام شده است، نتیجه آن نشان داده که ناآگاهی از روش های پیشگیری بارداری و سقط جنین در این کشور گسترده است.

چاینا دیلی در صفحه اول خود در این باره گفته است که شمار بالای سقط جنین "باعث نگرانی" است. این روزنامه افزوده که بسیاری از زنانی که سقط جنین داشته اند، مجرد و بین سنین بیست تا بیست و نه سال بوده اند.

پرفسور لی ینگ از دانشگاه پکن به این روزنامه گفته است: "آموزش درباره روابط جنسی باید تقویت شود و دانشگاه ها و جامعه نیز باید زنان و مردان جوان را بیشتر راهنمایی کنند."

یکی از مقام های "کمیته تنظیم خانواده و جمعیت چین"، به این روزنامه گفته است که بخش عمده آموزش های جنسی در این کشور برای زوج های جوان در نظر گرفته شده است.

مقام دیگری از این کمیته نیز گفته است که این رقم سیزده میلیون بر اساس تحقیقات این کمیته و اطلاعاتی بوده است که در طی چند سال گذشته از بیمارستان ها جمع آوری شده است.

دولت چین از سال 1978 با وضع مقرراتی اقدام به محدود کردن تعداد زاد و ولدها در این کشور کرد و گفت که تعداد فرزندانی که هر زوج می توانند داشته باشند باید بر اساس مقرارت جدید باشد. مقام های چین می گویند با وضع این مقررات از بالغ بر چهارصد میلیون زایمان اضافی پیشگیری کرده اند.

در بسیاری از موارد زنان فقط اجازه دارند یک فرزند داشته باشند اما در مناطق روستایی به برخی از زوج ها اجازه داده می شود که اگر فرزند اول آنها دختر است یک فرزند دیگر نیز داشته باشند.

این به این معنی است که در برخی نقاط چین از سقط جنین برای پایین نگه داشتن رشد جمعیت استفاده می کنند.

برخی از زنان حتی شاکی بوده اند که به زور وادار شده اند جنین خود را سقط کنند.

بی بی سی