سقط جنين روي بهداشت رواني مادر تاثيري نداردمتخصصان زنان و مامايي در يك بازبيني بزرگ مطالعاتي به اين نتيجه رسيدند كه سقط جنين خطر بروز مشكلات و اختلالات رواني را در زناني كه آن را تجربه كرده‌اند، افزايش نمي‌دهد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اطلاعات بازبيني شده از 44 مطالعه مختلف نشان داد به طور كلي زناني كه با بارداري‌هاي ناخواسته مواجه مي‌شوند، خيلي بيشتر در معرض ابتلا به اختلالات رواني هستند اما احتمال ابتلا به اين اختلالات هيچ ارتباطي با سقط جنين يا به دنيا آوردن كودك ندارد.

متخصصان مركز ملي «همياري سلامت روان» به دليل نگراني از تاثير احتمالي سقط جنين روي بهداشت رواني مادران، اين مطالعه گسترده را انجام دادند.

در اين بررسي‌ها تاكيد شد كه به طور معمول خطر ابتلا به اين قبيل اختلالات رواني شايع مثل اضطراب و افسردگي در زنان حدود 11 تا 12 درصد است اما متخصصان در اين مطالعه دريافتند كه به دليل بارداري‌هاي ناخواسته اين احتمال تا حدود 3 برابر افزايش پيدا مي‌كند.

به گزارش بي بي سي، برخي از پزشكان معتقدند كه اين زنان احتمالا از قبل از بارداري دچار مشكلات رواني بوده‌اند. البته در برخي ديگر از زنان اين احتمال وجود دارد كه بارداري ناخواسته موجب بروز اختلالات و ناراحتي‌هاي رواني شود.