ايسنا: رييس بيمارستان جامع زنان آرش گفت: «مجوز سقط‌هاي قانوني در مواردي صادر مي‌شود كه جنين به برخي از امراض غيرقابل درمان مانند بيماري‌هاي کروموزومي و ژنتيکي يا مادرزادي مبتلا باشد. اين امراض توسط تست‌هاي تشخيصي در سه ماهه اول بارداري تشخيص داده مي‌شود.» دکتر اشرف معيني افزود: «سقط‌هاي غيرمجاز در مواردي اتفاق مي‌افتد که مادر به دلايل اقتصادي، خانوادگي و موارد ديگر فرزند نمي‌خواهد و اقدام به ختم بارداري مي‌کند.» رييس بيمارستان آرش با بيان اينکه در بسياري از موارد سقط جنين به مرگ مادر منجر مي‌شود، افزود: «خون‌ريزي و عفونت از عوارض سقط جنين است. عفونتي که بعد از سقط جنين اتفاق مي‌افتد سبب انتشار عفونت در لگن، لوله‌ها، تخمدان و موجب چسبندگي لگني مي‌شود و در برخي مواقع سقط جنين خطر مرگ را براي مادر در پي دارد.» دکتر معيني گفت: «به دليل غيرمجاز بودن سقط جنين، افراد باردار در شرايط غيراستريل و غيربهداشتي در مطب‌هاي آلوده اقدام به ختم بارداري و سقط جنين مي‌کنند و در اين راه جانشان را از دست مي‌دهند.» وي توصيه کرد: «در صورتي که افراد فرزند نمي‌خواهند از وسايل مطمئن جلوگيري از بارداري استفاده کنند و از بارداري ناخواسته که منجر به سقط جنين شود جلوگيري کنند.»