مقامات بهداشتي تايوان اعلام کردند کنترل شديدتر سقط‌هاي غيرقانوني بر مبناي جنسيت، مانع حدود 100مورد سقط جنين‌هاي مونث در سال گذشته شده است....

به گزارش خبرگزاري فرانسه، مقامات بهداشتي تايوان از سال گذشته اقدام‌هاي سخت‌تري را براي مقابله با سقط جنين غيرقانوني در پيش گرفتند و به پزشکان هشدار دادند در صورت انجام اين عمل، جواز طبابتشان لغو خواهد شد. لي تسويي-فنگ، يک مقام مسوول در اداره ترويج بهداشت دراين باره گفت: «اين اقدام‌هاي سخت نتيجه داده است.» آمار دولتي نشان مي‌دهد در سال 2011، 108 نوزاد پسر به ازاي هر 100?نوزاد دختر در اين کشور به دنيا آمده‌اند که نسبت به ميزان 109 نوزاد پسر به ازاي هر 100?نوزاد دختر کاهش نشان مي‌دهد. نسبت عادي تولد پسر به دختر در جهان 104 تا 106 به 10?است، اين ارقام نشان‌دهنده نجات 993 جنين دختر در سال گذشته است. گرچه سقط جنين براساس جنسيت هرگز در تايوان قانوني نبوده، اما تصور مي‌شود که به‌‌دليل ترجيح سنتي براي پسردارشدن، اين عمل در اين کشور شايع بوده است. لي گفت: «با وجود پيشرفت‌ها در سال گذشته، 4 يا 5?سال طول مي‌کشد تا سقط غيرقانوني در اين کشور ريشه‌کن شود.»