مژگان کريمي

همه خانم‌ و آقاياني که در آشپزخانه مشغول آماده کردن غذا براي خود و اعضاي خانواده‌شان هستند سعي مي‌کنند نکات ايمني و بهداشتي را هم رعايت کنند. نکات ريزي که رعايت نکردن آنها مي‌تواند مشکلات بزرگي را براي سلامت اعضاي خانواده ايجاد کند. همه ما به اين نکته‌ها توجه داريم اما بياييد با تکميل پرسشنامه اطلاعا‌ت‌مان را در مورد افزايش ايمني و بهداشت آشپزخانه و مواد غذايي بالا ببريم...


1 دست‌هايتان را بايد قبل و بعد از آماده کردن غذا و بعد از خريد گوشت به مدت 5 ثانيه بشوييد.


صحيح غلط

2 يکي از راه‌هاي پيشگيري از آلودگي استفاده از دو تخته براي برش و خرد کردن مواد غذايي است. يکي براي گوشت مرغ، ماهي و غذاهاي دريايي و ديگري براي آماده کردن غذاهايي که نياز به پختن ندارند.


صحيح غلط

3 بعد از خرد کردن گوشت روي تخته بهترين راه تميز کردن تخته کدام است؟


الف) تميز کردن با يک اسفنج تميز


ب) شستشو با آب‌گرم و مايع ظرف‌شويي


ج) شستشو با آب گرم و مايع ظرف‌شويي و سپس ضدعفوني کردن با يک محلول ضدعفوني‌کننده و سپس شستشو با آب

4 استفاده از دماسنج مخصوص پخت گوشت تنها راه قابل اعتماد براي اين است که از پخت گوشت و مرغ مطمئن شويم.


صحيح غلط

5 باقي‌مانده غذا بايد مجددا تا دماي... گرم شود.


الف) 60 درجه سانتي‌گراد


ب) 65 درجه‌ سانتي‌گراد


ج) 73 درجه‌ سانتي‌گراد


د) مهم نيست با چه درجه‌اي گرم شود

6 گوشت، مرغ و ماهي بايد در چه دمايي از انجماد خارج شوند.


الف) در هواي آشپزخانه و روي کابينت


ب) از فريزر خارج شوند و در داخل يخچال قرار داده شوند


ج) در ماکروفر يخ‌زدايي شوند


د) در يخچال و يا در ماکروفر


7 دماي يخچال بايد زير چهار درجه سانتي‌گراد باشد.


صحيح غلط

8 باقي‌مانده غذاها نبايد بيش از... ساعت بيرون از يخچال باشد. در هواي گرم اين زمان به... ساعت کاهش مي‌يابد.


الف) 4 ساعت- 3 ساعت


ب) 3 ساعت- 1 ساعت


ج) 3 ساعت- 2 ساعت


د) 2 ساعت- 1 ساعت

9 مهم‌ترين نکته در ايمني مواد غذايي در آشپزخانه کدام است؟


الف) شستن مکرر دست‌ها


ب) جداسازي گوشت‌ها هنگام خرد کردن


ج) تنظيم دماي يخچال


د) همه موارد


پاسخنامه


غلط: دست‌ها بايد به طور مرتب با آب گرم و صابون هم قبل و هم بعد از آماده کردن غذا مخصوصا بعد از خريد و حمل گوشت خام و تخم‌مرغ حداقل به مدت 20 ثانيه شسته شوند تا از انتقال و گسترش باکتري‌ها جلوگيري شود. مهم‌ترين نکته در شستن دست‌ها، آب‌گرم و صابون است. تخمين زده شده که با شستن صحيح دست‌ها ابتلا به بيماري‌هاي ناشي از موادغذايي تا نصف کاهش پيدا کند.


صحيح: استفاده از دو تخته برش به طور جداگانه خطر انتقال آلودگي‌ها را از طريق پيشگيري از گسترش باکتري‌هاي مضر کاهش مي‌دهد. در اين صورت مايعات جدا شده از گوشت خام با غذاهايي که نياز به پختن ندارند مخلوط نمي‌شود.


ج: بعد از خرد کردن گوشت روي تخته بايد بيشتر احتياط کرده و به نکات بهداشتي بيشتر توجه کنيد. اول تخته را با آب و مايع ظرف‌شويي خوب بشوييد و سپس با يک محلول ضدعفوني‌کننده آن را شستشو داده و بعد هم با آب کاملا تميز بشوييد.


صحيح: باکتري‌هاي مضر وقتي غذا با دماي مناسب پخته شود، از بين مي‌روند. استفاده از دماسنج تنها راه قابل اطمينان براي پخت غذاها است و نشان مي‌دهد که گوشت‌ها کاملا پخته شده‌اند. دماسنج بايد کاملا در ضخيم‌ترين قسمت گوشت يا غذاها قرار داده شود و در کنار استخوان و چربي‌ها قرار نگيرد.


73 درجه: باقي‌مانده غذاها بايد در دماي 73 درجه سانتي‌گراد مجددا گرم شوند. براي ايمني بيشتر و از بين رفتن باکتري‌هاي مضر دماي غذاها بايد با دماسنج اندازه‌گيري شود تا اطمينان حاصل شود که ديگر بيماري‌زا نيستند.


د: براي يخ‌زدايي ايمن غذاها بايد در يخچال و ماکروفر يخ‌زدايي انجام گيرد. اگر شما مي‌خواهيد در يخچال گوشت را از حالت انجماد خارج کنيد حتما روي گوشت خام را با نايلوني بپوشانيد يا در ظرف دردار قرار دهيد تا آب خارج شده از آن موجب آلودگي غذاهاي ديگر نشود. اگر در ماکروفر اين کار را مي‌کنيد بعد از يخ‌زدايي بلافاصله بايد از آن خارج شده و پخته شود.


صحيح: دماي يخچال هميشه بايد کمتر از 4 درجه سانتي‌گراد باشد. تنظيم دماي يخچال سبب کاهش رشد باکتري‌ها و پيشگيري از ابتلا به بيماري‌هاي منتقله از راه غذا مي‌شود. هميشه دماي يخچال خود را به وسيله دماسنج اندازه بگيريد و در صورت داشتن نشانگر دماسنج آن را هر روز کنترل کنيد.


2 ساعت- 1 ساعت: باقي‌مانده غذاها نبايد بيش از دو ساعت خارج از يخچال نگهداري شود چرا که در دمايي بالاتر از 4 درجه رشد باکتري‌هاي مضر سريع‌تر تکثير مي‌شود. در هواي گرم نبايد بيش از يک ساعت غذا را خارج از يخچال نگهداري کرد.


همه موارد: همه موارد بالا براي افزايش ايمني غذا در خانه اهميت اساسي دارد