رئيس انجمن ديابت ايران هشدار داد: ديابتي‌ها مراقب خانه تکاني باشند.

دکتر اسدالله رجب رئيس انجمن ديابت ايران در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا با اشاره به تغييرات ناگهاني قند خون بيماران ديابتي، به هنگام انجام هرگونه فعاليت بدني غيرمعمول نظير" خانه تکاني" اظهار داشت: بيماران ديابتي که حائز قند خون بالاي 250هستند، ممکن است در مدت انجام امور خانه تکاني دچار افزايش قند خون و بيماراني که داراي قند خون زير 180هستند ممکن است دچار افت قند خون شوند. براين اساس و به منظور جلوگيري از هرگونه آسيب احتمالي، بيمار و خانواده وي بايد در جريان خانه تکاني با استفاده از دستگاه‌هاي تست قند خون معتبر(داراي هولوگرام و تائيديه وزارت بهداشت) از وضعيت قند خون فرد ديابتي اطلاع داشته باشند.

وي، زمان انجام فعاليت، شدت و مدت آن را در تعيين ميزان انسولين جهت بيماران موثر دانست و افزود: بيماران براي مقابله با کاهش قند خون بايد انسولين کمتري تزريق كرده و از ميان وعده‌هاي مناسب و بيشتري در ضمن فعاليت استفاده کنند.

دکتر رجب در پايان خواستار توجه بيماران به سلامت دستگاههاي کنترل قند خون و نيز استفاده از دوره هاي آموزشي مربوطه شد و گفت: سميناري تحت عنوان" جلوه‌هايي از زندگي با ديابت" با همکاري اداره کل سلامت شهرداري تهران "روز سه‌شنبه سيزدهم اسفند ماه برگزار خواهد شد.