شستن پتو، روتختي، تشک، پرده‌ها و لباس‌هاي گرم زمستاني مثل پالتو که کم‌کم دارد فصلشان به پايان مي‌رسد هم از جمله کارهايي است که تقريبا همه خانواده‌ها نزديک عيد به ياد آن مي‌افتند...


خب مسلم است که با زندگي آپارتمان‌نشيني و وقت و جاي کمي که در بيشتر خانه‌ها وجود دارد خانم‌ها نمي‌توانند اين کارها را خودشان در منزل انجام دهند و اغلب آن را به خشک‌شويي‌ها مي‌سپارند اما نکته مهم انتخاب خشک‌شويي مناسب و دانستن قوانين آن است که کار چندان سختي به نظر نمي‌رسد.


از همه اينکه خشک‌شويي‌ها هستند که فقط کار شستشو، خشک و اتو کردن اجناس سنگين مثل پتو، پرده و... را به عهده دارند، پس چون آنها کارشان فقط همين است، بهتر است شستشوي اجناس سنگين‌تان را به آنها بسپاريد.


اينکه هنگام تحويل جنس‌تان بايد از خشک‌شويي رسيدي مبني بر سالم بودن جنس دريافت کنيد تا در صورت هرگونه آسيب‌ديدگي بتوانيد ادعاي خسارت نماييد.


اگر جنس‌تان صدمه ديده است، مي‌توانيد از مسوول خشک‌شويي بخواهيد که آن را علاوه بر شستشو تعمير هم بکند که اين کار را اغلب خشک‌شويي‌ها انجام مي‌دهند