سلامتيران: پژوهش‌هاي جديد کارشناسان ايتاليايي نشان مي‌دهد که 30 درصد کمردرد‌ها در خانم‌هاي خانه‌دار به دليل استفاده از جاروبرقي غيراستاندارد است.
به گزارش راشين تودي، در استفاده از جاروبرقي‌هايي که دسته غيراستاندارد دارند، خانم‌هاي خانه‌دار در حين جارو زدن مجبورند روي اين دسته‌ها خم شوند، بنابراين بيشترين آسيب به کمر آنها وارد نشود و حتي مي‌تواند موجب ايجاد کمردردهاي مزمن و دردهاي مفصلي شود.