انتخاب و خريد گوشت سالم براي افرادي كه قصد دارند رژيم غذايي مناسبي علاوه بر سبزيجات داشته باشند، بسيار ضروري و حائز اهميت است.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، سايت اينترنتي ارگانيك در يك مقاله جديد چند نكته بسيار مهم و قابل توجه را براي انتخاب و خريد گوشت سالم و تازه توصيه كرده است كه به قرار زير است:
1. گوشت مرغ و ساير پرندگان بايد ترد، آبكي و داراي بوي مطبوع باشد.
2. گوشت مرغ و ساير پرندگان نبايد كبودي، تغييررنگ يا پر داشته باشد.
3. اگر مرغ كامل خريداري مي‌كنيد تمام قسمت‌هاي بدن آن بايد پوست داشته باشد و روي پوست، بريدگي موجود نباشد به طوري كه گوشت در معرض هوا قرار نگرفته و لايه چربي زير پوست به خوبي حفظ شده باشد.
4. فرآورده‌هاي گوشتي نبايد داراي استخوان شكسته باشند.
5. رنگ طبيعي گوشت تازه به استثناي گوشت مرغ، قرمز تيره است. گوشتي كه تازگي خود را از دست داده اين قرمزي را ندارد و به دليل تخريب رنگدانه‌هاي گوشت در معرض هوا، رنگ آن خاكستري يا قهوه‌اي مي‌شود.
6. اگر مرغ كامل يا قسمت‌هاي مختلف بدن آن را خريداري مي كنيد توجه كنيد كه تمام قسمت‌ها حتما گوشتي باشند.
7. سطح گوشت بايد كاملا تميز باشد و زياد مرطوب يا زياد خشك نباشد. هم چنين روي بافت ماهيچه‌اي آن نبايد ذرات خون وجود داشته باشد.
8. تمام انواع گوشت مثل گوشت بره و مرغ بايد ترد و آبكي باشند.
9. بوي گوشت تازه بايد اندكي اسيدي باشد. تازگي گوشت به طور كلي از روي رنگ، بو و ظاهر آن قابل تشخيص است .