سعی کردم در این مقاله به طور خلاصه و مفید دید شما را به زندگی صحیح باز کنم و مفاهیمی را برایتان بازگو کنم که شاید برایتان جالب باشه و تا آینده همراه شما باقی بماند ! اگر کنجکاو شدید می تونید کتابهای معتبر دیگه ای رو که در این زمینه هست رو مطالعه کنید و از سایتهای فراوان گیاهخواری بهره ببرید ! اگر در پایان این مقاله شما نیز یک گیاهخوار شدید یا میلی به گیاهخوار شدن پیدا کردید حتما منو با خبر کنید !

زمانی که یک سال پیش با مباحث گیاهخواری آشنا شدم و برای شروع مانند خیلی دیگر از گیاهخواران ایرانی از کتاب “فواید گیاهخواری” صادق هدایت شروع کردم ! با توجه به اینکه این کتاب در زمان قدیم نوشته شده بود و علم قدیم جوابگوی سئوالات امروز ما نیست ولی با توجه به اینکه درین کتاب از قوانین انتخاب طبیعی و نظریه تکامل داروین بسیار بهره جسته بود بیشتر مطالب این کتاب امروزه مورد تایید است و به ندرت بخش هایی ازین کتاب را علم امروز رد کرده است!

در ابتدا یک پروکاریوت (باکتری) طی واکنش های شیمیایی در اقیانوسها از رشته های پلی نوکلئتیدی و سایر مواد مورد نیاز ساخته شد !

برای شروع ابتدا باید توضیحاتی در مورد نظریه داروین ارائه کنم! نظریه تکاملی داروین بیان می کند که تمامی موجودات زنده زمین جدی یکسان داشته و از نوعی یوکاریوت اولیه بوجود آمده اند ! بطوری که نوعی از یوکاریوتها یک پروکاریوت فتوسنتز کننده (مثلا سیانوباکتر) را بلعیده و این سیانو باکتر درون یوکاریوت تبدیل به کلروپلاست شده و این سلول که سیانوباکتر را بلعیده و اکنون دارای کلروپلاست است جد خانواده گیاهان امروزی است !

یوکاریوت دیگری که سیانوباکترها را نبلعیدند هم تبدیل به اجداد سلولهای جانوری شدند!

نظریه داروین که بنا به اسم آن (نظریه) خوانده می شود و نظریه چیزیست که خلاف آن اثبات نشده است و به همین خاطر از حالت فرضیه به نظریه تبدیل شده است، بطور مثال در کتابهای اندیشه اسلامی۱ دوره کارشناسی دانشگاه ، به عنوان موضوعی خوانده شده است که هنوز تایید نشده و قبولش ندارند !!! افراد مذهبی زیادی نظریه داروین را قبول نکرده اند ولی آیت الله مطهری گفته بودند خلقت انسان از خاک به نوعی نمادین و برای توجیه مردم است و می تواند نظریه تکامل صحیح باشد ! این درحالیست که در طی سالهای ۲۰۰۸/۲۰۰۹ کلیسا نظر صحیح تر و معقول تری را اعلام کرد که نظریه داروین را بطور کامل پذیرفته است و فقط می گوید که آن نقطه شروع سلول یوکاریوتی و جهش هایی که باعث خلق موجودات جدید می شود را خدا کنترل می کند.

و حال می رویم سراغ جهش و انتخاب طبیعی که به عقیده علم روز سبب خلق تمام جانوران و انسانهای اولیه(نئاندرتال) شده است! در ابتدا طی جهش های شیمیایی و … از یوکاریوتهای تک سلولی جانوران پیچیده تری ساخته شدند ! طی میلیونها سال اولین ماهی طی مراحل مختلف جهش ساخته شد! در اینجا شاید کمی رساندن مفهوم گنگ باشد ، چون شما این مرحله ای که در یک خط گفته شد را باید برای توجیه خود حد اقل در ۳۰ صفحه همراه عکس مطالعه کنید !

در مناطق مخصوص طی مشکلاتی که در آبها بوجود آمد و جهش هایی که در ماهیها بوجود آمد گونه ای از ماهی ها قابلیت زندگی لحظه ای در خشکی را بدست آورده بودند ! بدلیل تغییرات ناگهانی شیمیایی و دمای آب این مناطق ماهیهایی که فقط می توانستند در آب زندگی کنند از شانس کمتری برای زندگی برخوردار بودند چون با یک تغییر ناگهانی محیط از بین می رفتند ! ولی آن گونه از ماهیها که قادر بودند به مقدار اندک در خشکی سر کنند شانس بالاتری برای بقا داشتند! از زاد و ولد این ماهیهای خوش شانس فرزندانی بوجد می آمد که شانس بالاتری برای زندگی در غیر آب داشتند و از ازدواج ماهیهای محدود به آب فرزندان کم شانس تری بوجود می آمدند ! این ماهیهای خوش شانس که شانس زندگی در خشکی در کنار دریا را داشتند ، اجداد دوزیستان امروزی اند !

دوزیستانی که به خشکی پناه آورده بودند و بیشترین زندگی خود را در خشکی داشتند در صورتی که هوا برای مدت زیادی گرم و خشک می شد به مانند بالا ، جانورانی که پوست های کلفت تر داشتند که آب کمتری از بدنشان تبخیر می شد ، در مقایسه با سایر دوزیستان از شانس بالاتری برای زندگی در شرایط جوی سخت برخوردار بودند و از فرزندان آنها و جهش های حاصل بعد آن ، خزندگان امروزی بوجود آمدند و از خزندگان پرندگان بوجود آمدند و پستانداران نیز در همین چرخه قرار دارند !

اینها تخیلات ذهنی زیست شناسان نیست بلکه حد واسط بین ماهیها و پستانداران ، حد واسط بین دوزیست و خزنده و حد واسط بین خزنده و پرنده و حد واسط های بین گونه های مختلف جانوری امروز به صورت سنگواره یافت شده است ! مثلا سنگ واره خزنده ای که بال دارد و پرواز می کند !

در طی نظریه تکامل انسان نئاندرتال از جهش نوعی شامپازه که گیاهخوارند بوجود آمده است ! جهش های مانندگار همواره طی فرآیند انتخاب طبیعی انجام می شوند و در اکثر مواقع خصیصه خوبی را به موجودات نسل بعدی می افزاید ! بطور مثال اسب ها در گذشته قدی به طول ۳۰سانتیمتر داشتند ! این اسب های کوجک مورد تعرض گوشتخواران قرار می گرفتند ! در نتیجه اسب هایی که قد بلند تری داشتند و به طبع آن سرعت بیشتری داشتند می توانستند راحت از گوشتخواران فراری جویند و اسب های کوچک خورده می شدند ! از آمیزش اسبهای قدبلند که زنده بودند فرزندان قدبلندتری بوجود آمدند تا به امروز که قدی به این اندازه دارند که بهترین اندازه با توجه به شرایط محیطی است ! اجداد اسبهای امروزی با قدهای کوچک بصورت فسیل یافت شده اند !

برای آنکه شما انگیزه بهتری برای گیاه خواری داشته باشید و با حرفهای بدی که زده می شه قانع بشید که این حقیقت دارد که انسان موجودیست گیاهخوار لازمست مطالب بالا رو خوب فهمیده باشید !

طی نظریه تکامل هر موجودی که از اصل خود خارج بشه زودتر از چرخه طبیعت حذف می شه ! بطور مثال اگر اسبی عوض علف، گوشت بخورد یا انسانی خاک بخورد از طبیعت خود فاصله گرفته و خیلی زودتر می میرد !

بنا به قانون تکامل جد پیشین انسان ، شانپانزه، موجودی گیاهخوار است ! این نخستین دلیلی است که انسان نیز مانند جدش گیاهخوار است ولی دلیلی کافی نیست !

در این مقاله به طور اختصار ویژگی های گیاهخواری انسان رو نام می برم و برای اطلاعات بیشتر شما باید کتابهایی رو که به مرور در ادامه این مقاله می زارم رو مطالعه بفرمایید !

طول لوله گوارش انسان نزدیک به ۱۰ برابر قد انسان است ، و بطور متوسط طول روده باریک ۱۲ متر است ! این طول برای گیاهخوارانی است که باید مواد گیاهی را که درصد مواد مورد نیاز بدن در آنها کم است مورد استفاده قرار می گیرد ، برای مثال حبوبات مواد مغذی نسبتا کمتری دارند تا گوشت ! به همین خاطر باید مدتها از روده طولانی بگذرند تا مواد آنها تماما جذب شود! و حال اینکه گوشت که ماده ای بسیار حساس است بعد از پیمودن این مسیر طولانی گرم و نمناک روده ، مدتها درون بدن انسان مانده و در زمان دفع نیز بصورت گندیده دفع می گردد ! آیا این ماده گندیده درون روده انسان با بدن ما کاری نمی کنید ؟! منشا بسیاری از سرطانها همین گوشتهای مصرفی شناخته شده است ، طی فرآیندی که گفته شد! حال تمامی گوشتخواران برای پرهیز از گندیدگی و دفع زود این ماده پر انرژی (گوشت) روده ای کوتاه دارند !

انسان از قانون طبیعت تخطی می کند و بر اساس هوس های بوجود آمده و یا کاهش منابع غذایی گیاهی در زمان قحطی به زندگی جانوران تجاوز کرده و گوشت آنها را با آراستن آنها به مواد ادویه ای به آنها و خوشمزهدکردن آنها ، آنرا می خورد و سرطانهای زیادی را در بدن خود بوجود می آورد و باعث حذف زودرس خود از محیط می شود !

حال آنکه به طور میانگین یک انسان گیاهخوار حداقل ۳۰% بیشتر از یک انسان گوشتخوار عمر می کند ! مواد گیاهی کلسترول ندارند و هیچ گاه یک گیاهخوار انسداد شراین (که در پی تجمع چربی ها در دیواره رگهاست) پیدا نمی کند و در نتیجه از انواع سکته ها در امان است !

در جایی خوانده بودم که اگر در جلو کودکی که وابسته به گوشت نشده، یک میوه و یک تکه گوشت قرار دهیم کودک میوه را بر می گزیند و در واقع هم این درست است ! چون اصل انسان این است !

در مورد اسکلت بندی انسان ، بخصوص دستها و پاها و کف دستها ، همگی نشان ازین می دهند که انسان موجودی گیاهخوار است ! بطور مثال ، هیچ گاه انسانی که در طی انتخاب طبیعی بوجود آمده با دستان خود نمی تواند شکاری کند یا حیوانی را کشته و بطور خام آنرا مصرف کند ! کیست که گوسفندی را بکشد و همانطور بدون پختن و افزودن مزه های مختلف به آن آنرا نوش جان کند ! اینها همه با قانون تکامل موجودات در تضاد است ! در صورتی که همین انسان با توجه به طبیعت خود از درختی بالا رود ، میوه ای بچیند و آن را خام مصرف کند ! بسیاری از گیاه خواران بر خام خواری تاکید دارند ولی این گروه افراطی طرین و البته درست ترین گروه گیاه خوارانند !

دندان های انسان بخصوص دندانهای آسیاب انسان نمایانگر گیاهخوار بودن انسان هاست ! انسان کجا با دندان های صاف و یکنواخت خود می تواند بدن جانوری که نپخت و سست نشده را تکه تکه کند ! کجای دندانهای نیش انسان با دندانهای نیش برنده شیر و ببر و پلنگ یکسان است ؟!

گیاهخواری نسبت به گوشتخواری هزینه بسیار کمتری دارد ! همچنین در آینده که منابع غذایی برای بشر بسیار کم خواهد شد ، بشر مجبور است که گیاهخوار شود ، از هر ۱۰ کالری انرژی که در مواد گیاهی مصرفی گاو وجود دارد ، تنها ۱کالری آن در گوشت این حیوان بوجود می آید و بقیه آن دفع و هدر می رود ! در حالی که انسان می توانست با مصرف این حبوبات هر ۱۰کالری آن را جذب کند !

هیچ وقت فکر نکنید که مواد غذایی حویانی نظیر گوشت برای بدن لازم است . تنوع مواد گیاهی تمام نیاز بدن را رفع می کند !

گیاهخواری جنبه دیگری نیز دارد ! بطور که بنا به ادیان زردتشت ، ادیان هندوها و … گیاهخواری باعث عدم تجاوز به حقوق جانوران می شود. کشتن حیوانات خود منشا خونریزی ها و جنگها در بین انسانهاست و به نقل از صادق هدایت : زمانی بشر ازین جنگها و کشت و کشتارها دست می کشد که دست از گوشتخواری بردارد !

از سرشناس ترین گیاهخواران امروزی می توانیم به این افراد اشاره کنیم :

زرتشت، آلبرت اینشتین، ماهاتما گاندی، دکتر بسکی، آدولف هیتلر، فیثاغورث، سقراط، لئوناردو داوینچی، بنجامین فرانکلین، توماس آلوا ادیسون، جورج برنارد شاو، ولتر، آیزاک نیوتن، آندریاس کالینگ (قهرمان بدنسازی)، کارل لویس (دونده برنده مدال المپیک)، دالایی لاما، احمد کسروی، صادق هدایت، دکتر حسین کاظم زاده ایرانشهر، داستین هافمن، اولیویا نیوتن جان، افلاطون، پور سینا، مولوی، پاسکال، ژان ژاک روسو، تولستوی، ناصر خسرو، مهین شهابی، فرهاد آئیش، گیتی خامنه ای، مائده طهماسبی،ابوالعلا معری،ویرژیل، فیتزجرالد



زرتشت، پیامبر گیاهخوار ایرانی به ضدیت با قربانی کردن حیوانات می پرداخت؛ در اوستا قربانی کنندگان حیوانات، کجروان و از راه راست به در شدگان خوانده شده اند .
در شاهنامه فردوسی نیز آمده است ایرانیان باستان تا پیش از ضحاک به گیاهخواری و پرهیز از کشتن حیوانات می پرداخته اند .

جز از رستنیها نخوردند چیز زهرچه از زمین سر بر آورد نیز
پس آخر شه بدکنش رای کرد به دل کشتن جانور جای کرد
ز هر گونه از مرغ و از چارپای خورش کرد و آورد یک یک به جای
_______________________________________

* کسی که از هر نوع خشونت به همۀ موجودات زنده، ضعیف یا قوی، خودداری می​کند، کسی که نه می​کشد و نه باعث می​شود دیگران بکشند، او از نظر من یک انسان مقدّس است.
* کسی که در جستجوی خوشبختی، با خشونت به سایر موجودات، که خود در آرزوی خوشبختی هستند، ظلم می​کند خوشبختی را نخواهد یافت
…………………
فیثاغورث فیلسوف و ریاضیدان یونانی

* آنچه انسان با حیوانات انجام می​دهد، به انسان باز می​گردد. کسی که با چاقو گلوی گاوی را می​برد و نسبت به فریاد ترس بی​تفاوت می​ماند، کسی که با سنگدلی گوسفندی را ذبح می​کند و پرنده​ا​ی را که خود به او غذا داده است، نوش جان می​کند، چنین کسی چقدر از جنایت دور است؟

* تا زمانی که انسان یک نابود کنندۀ ظالم برای موجودات پایین​تر است، هرگز سلامت و صلح را تجربه نخواهد کرد چون تا زمانی که انسان​ها حیوانات را می​کشند، همدیگر را خواهند کشت.

…………………

لئوناردو داوینچی دانشمند و هنرمند ایتالیایی، ریاضیدان، معمار، موسیقی​دان، کالبدشناس، مجسمه​ساز، مهندس

من از ابتدای دوران کودکی از خوردن گوشت امتناع کردم. روزی فرا خواهد رسید که مردم به قتل یک حیوان همان گونه نگاه خواهند کرد که امروز به قتل یک انسان. زمانی فرا خواهد رسید که ما خوردن حیوانات را با همان دید قضاوت خواهیم کرد که امروز خوردن هم​نوع خود، آدم​خواری را.

اگر بشر آزادی می​خواهد، چرا پرنده​ها و حیوانات را در قفس زندانی می​کند؟ به راستی که بشر پادشاه حیوانات است، چرا که بی رحمی او سرآمد همۀ آنهاست. ما از مرگ دیگران زندگی می​کنیم، ما گورستان​های متحرک هستیم.

کسی که به زندگی ارج نمی​نهد، ارزش آن را ندارد.

روزی جهان به آزمایش روی حیوانات همانطور نگاه خواهد کرد که امروز به آزمایش روی انسان​ها.
………………….

آلبرت انیشتین فیزیکدان آلمانی

غذاهای گیاهی تأثیر بسزایی بر خلق ما می​گذارند. اگر تمام دنیا به گیاه​خواری رو آورد، سرنوشت نوع بشر می​تواند تغییر کند.

اگر کسی آرزو دارد به پرهیزکاری برسد، اولین ریاضت او باید خودداری از آزار حیوانات باشد.

……………………..

آلبرت شوایتسر پزشک و فیلسوف آلمانی، متخصص الهیات و برندۀ جایزۀ صلح نوبل
٠

تا زمانی که بشر دایرۀ محبت خود را به همۀ موجودات زنده گسترش ندهد، به صلح دست نخواهد یافت.

بگذار هیچ کس از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند. تا زمانی که این همه رفتار بیمارگونه به حیوانات تحمیل می​شود، تا زمانی که ناله​های حیوانات تشنه در واگن​های قطار ناشنیده می​ماند، تا زمانی که این همه خشونت در کشتارگاه​های ما روا می​شود… ما همه در گناه شریک هستیم.

هر جا حیوانی در خدمت به بشر رنج می​کشد، رنج​های او به همۀ ما مربوط می​شود.

عادت خوردن گوشت با احساسات درونی ما هم​خوانی ندارد.

این همدردی انسان با همۀ موجودات است که از او یک انسان واقعی می​سازد.

هر مذهب یا فلسفه​ا​ی که بر اساس احترام به زندگی پایه​ریزی نشده باشد، مذهب یا فلسفۀ واقعی نیست.

(از کتاب خاطرات کودکی و جوانی)
از زمانی که می​توانم به یاد آورم، از بیچارگی بی​حدی که در دنیا دیدم رنج برده​ا​م. من هرگز لذّت زندگی ساده و پرطراوت را نچشیدم و تصّور می​کنم بسیاری از کودکان همین احساس را دارند، حتی وقتی به ظاهر کاملاً شاد و بدون کمترین نگرانی به نظر می​رسند.من مخصوصاً از این که حیوانات بیچاره باید این همه درد و کمبود را تحمل کنند رنج می​کشیدم. دیدن یک اسب پیر لنگان که توسط یک مرد به سوی کشتارگاه کشیده می​شد، در حالیکه مرد دیگری او را با چوب می​زد مرا برای چندین هفته آشفته کرد.

آه خدای بزرگ، دعای ما را گوش کن… برای حیواناتی که از آنها به سختی کار کشیده می​شود، با آنها به خشونت برخورد می​شود؛ برای تمام موجودات منتظر اسیری که بال​های خود را به میله​ها می​زنند؛ برای تمام آنهایی که شکار می​شوند یا از بین می​روند یا ترک شده​ا​ند یا ترسانده شده​ا​ند یا گرسنه هستند؛ برای تمام آنهایی که باید کشته شوند… و برای تمام کسانی که با آنها سر و کار دارند یک قلب دلسوز و دست​های نوازشگر و سخنان محبت​آمیز آرزو می​کنیم. ما را به دوستان واقعی حیوانات تبدیل کن تا در نعمت​های بخشایشگر شریک باشیم.٠
…………………

اسحاق باشویس سینگر نویسندۀ یهودی آمریکایی و برندۀ جایزۀ ادبی نوبل

من برای سلامتی خودم گیاه​خوار نشدم، من این کار را برای سلامتی مرغ​ها انجام دادم.

من فکر می​کنم، دین آینده بر اساس گیاه​خواری پایه​ریزی خواهد شد. تا زمانی که مردم خون حیوانات بی​گناه را می​ریزند، هیچ صلح، هیچ آزادی و هیچ هماهنگی میان مردم نمی​تواند وجود داشته باشد. کشتار و عدالت نمی​توانند در کنار هم قرار گیرند.

……………….
توماس ادیسون

خودداری از خشونت به والاترین اخلاقیات، که هدف تکامل است، سوق می​دهد. تا زمانی که به آزار موجودات زنده پایان ندهیم، همۀ ما وحشی هستیم.

من همانقدر گیاه​خوارم که مخالف سرسخت الکل هستم چون به این ترتیب می​توانم بهترین بهره را از مغز خود ببرم.

……………..
کنفسیوس متفکر و فیلسوف چینی

کسی که یک بار فریاد حیوانی را در حال کشته شدن شنیده باشد هرگز نمی​تواند گوشت بخورد

………………

چارلز داروین زیست​شناس انگلیسی و ارائه کنندۀ فرضیۀ تکامل

محبت به همۀ موجودات زنده، شریف​ترین ویژگی یک انسان است.

حتی در کرمی که در زمین می​خزد، نور خدایی وجود دارد. وقتی تو موجودی را ذبح می​کنی، خدا را ذبح می​کنی.

حیوانات وحشی هرگز برای ورزش نمی​کشند. انسان تنها موجودی است که تنها برای سرگرمی موجودات هم​نوع خود را ضجر می​دهد و می​کشد.

……………….

آلیس واکر نویسندۀ آمریکایی و فعال حقوق زنان

من از ته وجود خود این را می​دانم که خوردن موجودی که برای خورده شدن پرورش داده شده است و هرگز شانس آن را نداشته است که واقعاً وجود داشته باشد، ناسالم است. این مثل آن است که تو بدبختی را می​خوری، تو یک زندگی تلخ را می​خوری

………………..

پتر روزگر نویسندۀ اتریشی

حیوان یک قلب دارد که احساس می​کند، مانند تو. حیوان لذّت و رنج دارد، مانند تو. حیوان میل به زندگی دارد، مانند تو. حیوان حق زندگی دارد، مانند تو.

……………….
پاول مک کارتنی خواننده و گیتاریست گروه بیتلز

اگر کشتارگاه​ها دیوارهای شیشه​ا​ی داشتند، همه گیاه​خوار می​شدند.

انسان نباید چیزی را که صورت دارد بخورد.

کسی که نسبت به حیوانات رحم ندارد، نمی​تواند انسان خوبی باشد.

من هیچ دعایی را قشنگ​تر از دعایی که هندوها در زمان​های قدیم در پایان می​خواندند نمی​شناسم: «باشد که هر آنچه زندگی دارد از رنج نجات یابد»

………………
جین میدوزهنرپیشۀ آمریکایی

من برای زنانی که هنوز هم کت​های خز واقعی می​خرند، خیلی متأسفم. آنها دو لازمۀ مهم یک زن را کم دارند: قلب و حساسیت.
……………….

کیم باسینگر هنرپیشۀ آمریکایی

اگر می​توانستید رنج را ببینید یا حس کنید، تردید نمی​کردید… زندگی را باز گردانید. گوشت نخورید.
……………..
رالف والدو امرسون نویسنده، شاعر و فیلسوف آمریکایی

شما شامتان را خورده​ا​ید و به هر تقدیر، کشتارگاه به طور وسواس گونه​ا​ی چندین مایل دورتر است، اینجا تضاد وجود دارد.
………………
واینه ک تلسون نویسنده و فعال حقوق حیوانات

امشب به من فکر کن، به چیزی که چشیده​ا​ی. آیا واقعاً چیزی به تو داده است یا تو توانستی درد مرگ مرا در طعم آن بچشی؟ (از کتاب “دوراندیشی در مورد غذا”)

……………..
مهاتما گاندی اصلاح طلب اجتماعی و پیشوای ملی هند

برای من، زندگی یک بره به هیچ وجه کم ارزش​تر از زندگی یک انسان نیست.

از نقطه نظر من، گوشت غذای مناسبی برای گونۀ ما (انسان​ها) نیست. اگر ما خود را اشرف مخلوقات می​دانیم، به غلط از دنیای حیوانات پایین​تر تقلید می​کنیم.

عظمت و پیشرفت اخلاقی یک ملت را می​توان از روی نحوۀ برخورد آن با حیوانات محک زد.

بره… انسان… هر چقدر یک موجود ناتوان​تر باشد، به همان اندازه باید از سهم بیشتری از حمایت انسانیت در برابر بی​رحمی انسانی برخوردار باشد.

آزمایش روی حیوانات، سیاه​ترین همۀ جنایات سیاهی است که بشر در زمان کنونی در برابر خدا و مخلوقات زیبای او مرتکب می​شود.

قربانی کردن حیوانت حرکت معکوس زمان است به سوی عقب افتادگی

_________________________________________

پیشینه گیاهخواری در ویکیپدیا:

تمامی شواهد تاریخی موجود در طبیعت به گیاه خوار بودن ساختمان بدن انسان از آغاز پیدایش او دلالت دارند.(۱) طبق شواهد، طی میلیونها سال که از دوران آفرینش اولین موجود پستاندارگیاه خوار میگذرد فقط دوران کوتاهی است که او از طبیعت خود دور افتاده و از خوردن خوراکی که بدنش برای آن ساخته شده سر پیچی نموده‌است. (۲) تاریخ گیاهخواری در واقع به تاریخ پیدایش بشر بر روی زمین بر می‌گردد.

از شواهد تاریخی گذشته معلوم شده‌است که انسان‌های اولیه همانند حیوانات تنها خوراکشان میوه درختان بوده‌است.برخی دانشمندان عنوان کرده‌اند که انسان‌ها بواسطه پیش آمدهای گوناگونی مانند زمین لرزه ناگزیر به کوچ به نواحی مختلف شده که بعضا در آنها میوه کمیاب بوده و بنابراین انسان‌ها ناچار به استفاده از گوشت حیوانات شدند.

پروفسور«هئر» آلمانی دربارهِ خوراک انسان‌های اولیه عنوان کرده‌است که بشر اولیه تنها از میوه‌های جنگلی تغذیه می‌کرده‌اند.(۳)

طبق شواهد تاریخی مصریان باستان حیوانات را مقدس می‌دانستند و بنابراین از خوردن گوشت آنها خودداری می‌کردند. (۴)هندوهای برهمایی یا بودایی نیز گوشت حیوانات را استعمال نمی‌کردند و دلیل این بود که اینکار به کل در مذهب آنها قدغن بوده‌است.در دین اوستا کشاورزی کار مقدسی به شکار می‌آمده و کشتن حیوانات کاری اهریمنی در نظر گرفته می‌شده‌است. (۵) پیروان این مذهب در گذشته حیوانات را محترم شمرده و هرگز از گوشت آنها تغذیه نمی‌کردند.(۶) در روایات پارسیان آمده‌است که زردشت با شیر و گیاه تغذیه می‌کرده‌است.(۷)

مزدک و مانی نیز که پس از زردشت آمدند خوردن گوشت حیوانات را غدغن کردند. (۸) در میان فیلسوفان یونان و روم باستان اعتقاد به گیاهخواری قوی تر بود. اولین چهره برجسته در میان آنان که به گیاهخواری معتقد بود فیثاغورث است که در انتهای قرن ششم قبل از میلاد می‌زیست. رژیم غذایی فیثاغورثی شامل اجتناب از خوردن گوشت حیوانات سلاخی شده بود. اخلاق فیثاغورثی کم کم به صورت یک آئین فلسفی درآمد که به برپا کردن قانونی جهانشمول و مطلق گرایش داشت که از جمله با حکم به عدم کشتن مخلوقات زنده برای اجتناب از خونریزی بی رحمانه به خصوص قربانی کردن حیوانات و تغذیه از گوشت همراه بود.(۹)

فیثاغورثیان با توجه به این گرایش، به وجود یکسان روح در انسان و حیوان قائل بودند و لذا کشتن حیوانات را منع می‌کردند. البته آنها رژیم غذایی گیاهی را سالمتر هم می‌دانستند. افلاطونهم در نوشته‌هایش نظرات تقریباً مشابهی را با فیثاغورثیان ابراز می‌کند.پیروان فیثاغورث از انجیر و سبزیها و میوه‌ها تغذیه می‌کردند. خود فیثاغورث که به سن صدسالگی مرد در بابگوشتخواری کفته‌است: «خودتان را به خوراک چرکینی همچون گوشت آلوده نکنید» (۱۰) پزشک نامدار بوعلی سینا نیز از جمله طرفداران گیاهخواری بوده‌است.

در دوران رنسانس در اروپا خوردن گوشت با هاله‌ای از ثروت و قدرت احاطه شد و تنها راهبان مسیحی با امید تقرب به خدا از خوردن آن پرهیز می‌کردند.در انگلستان از قرن هفدهم، زمانی که عقاید رادیکال در زمینه‌های مختلف رواج یافت، اعتقاد به گیاهخواری به تدریج شروع به رشد کرد. فرقه‌های مذهبی با اعتقاد به پرهیز از خوردن غذاهای حیوانی شروع به ظهور کردند و اعتراض‌های اخلاقی بر مبنای بیزاری از بهره کشی از حیوانات آغاز شد. (۱۱)

طبق بررسی‌های انجام شده قدمت انسان به بیش از چهار میلیون سال می‌رسد که قسمت عمده آن را بطور اساسی گیاه خوار بوده‌است و فقط حدود پنجاه هزار سال است که با کشفآتش پخته خواری به تغذیه انسان راه پیدا کرده‌است و بیش از هفت هزار سال نیست که انسان با یادگیری کشاورزی و ساکن شدن در کنار کشتزار‌های خود، با اهلی کردن حیوانات به پرورش آنان جهت استفاده از گوشت و شیرشان پرداخت.(۱۲)
گفتنی است که طرفداری از گیاهخواری در طول قرن بیستم ادامه یافت اما به خصوص در دهه ۱۹۷۰ بود که این اندیشه به دوران شکوفایی خود رسید.
برخی مشاهیر گیاهخوار: زرتشت

http://delbari.us/?page_id=647