خالكوبي افراد را 9 برابر بيش از ديگران در معرض ابتلا به هپاتيت c قرار مي‌دهد

يكي از بيماريهاي شايع عفوني كشور ما هپاتيت ويروسي است كه خالكوبي يكي از روشهاي انتقال آن به شمار مي‌رود. به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، تحقيقات دامنه دار انجام شده نشان مي‌دهد افرادي كه خالكوبي دارند 9 برابر بيش از سايرين در معرض ابتلا به هپاتيت c قرار دارند. انجام خالكوبي در محل‌هاي سنتي و آلوده، اندازه خالكوبي و همچنين استفاده از رنگ‌هاي سفيد، زرد، نارنجي و قرمز شانس ابتلا را افزايش مي‌دهد. گرچه اين مطالعه محدود به بررسي هپاتيت c است ولي ساير بيماريهاي عفوني مثل هپاتيت b، جذام و سل هم مي‌توانند از طريق خالكوبي و تاتو منتقل شوند. هپاتيت b و گاهي c به صورت مزمن باقي مانده و مي‌توانند منجر به نارسايي كبد و نيز سرطان اين عضو حياتي شوند؛ هر دو نوع اين بيماري از طريق خون منتقل مي‌شوند