مومیایی یک زن ۱۰۰۰ ساله در صحرایی در جنوب پرو کشف شده که دو نوع خالکوبی متمایز روی بدن او مشاهده شده است. یک خالکوبی به وسیله خاکستر و یک خالکوبی به وسیله مواد گیاهی که احتمالا خاصیت درمانی داشته است صورت گرفته است .

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، محققین دانشگاه پزشکی گراز استرالیا، در اکتشافات خود روی یک مومیایی متعلق به کشور پرو، خالکوبی های دایره شکل مرموزی یافتند که حاوی مواد گیاهی سوخته است این خالکوبی ها مشابه درمان های سنتی است که همانند طب سوزنی انجام می گرفته است .

روی دست ها و پایین پای چپ او تصاویری از پرندگان، میون ها، خزندگان و سایر نمادها کشیده شده است و این در حالی است که روی گردن او الگوهای نامتقارنی از دایره های در هم رفته وجود دارد.

محققان استرالیایی با استفاده از روش های میکروسکوپی و طیف نمایی این خالکوبی ها را مورد بررسی قرار دادند. تقریباً تمام خالکوبی هی قدیمی با خاکستر یا دوده صورت می گرفت.

تحقیقات نشان داد که خالکوبی های دست و پاهای این مومیایی با خاکستر بوده ولی خالکوبی ناحیه گردن از مواد گیاهی سوخته است.

بررسی ها حاکی از آن است که این دو نوع خالکوبی با اهداف متفاوتی طراحی شده اند و مواد متفاوت مورد استفاده عملکردهای مختلفی نیز دارند.

طبق گفته محققان، خالکوبی هایی که با خاکستر صورت گرفته تزئینی بوده ولی دایره های موجود روی گردن نوعی درمان سنتی بوده و جنبه تقویتی دارد.

در واقع این دایره ها شباهت زیادی به نقاط کاربردی در طب سوزنی چینی دارند و خالکوبی در این نقاط همان تأثیر طب سوزنی را به همراه داشته و مواد گیاهی استفاده شده برای خالکوبی هم ویژگی های دارویی خاصی داشته اند.