زياد كندن موي ابرو يا به اصطلاح برداشتن ابرو براي مدل و فرم دادن به ابرو سبب مي شود كه كم كم موي ابرو كم پشت ونازك شود .

دراين شرايط خانمها به دنبال زيباتر نشان دادن ابرو ها اقدام به خالكوبي يا تاتو ابروها مي كنند و سعي دربالا بردن دم ابرومي كنند ،كه قريب به 70%اين افراد از اين اقدام خود پشيمان مي شوند ،واين به دليل مصنوعي بودن ظاهر ، غير قرينه گي وتغيير رنگ است كه به مرور درتاتو ايجاد مي شود (تغيير رنگ از مشكي به قهوه اي قرمز ونارنجي )بعضي افراد ديگر دچار حساسيت به رنگ ويا جوهر زير پوست مي شوند.

كاشت ابرو روشي است كه طي آن موهاي سر به صورت تك تك برداشته شده وازطريق سوراخهاي ياكانالهائي بسيار ظريفي كه در ناحيه ابروها ايجادمي شود جايگزين مي شود جهت وخواب موهابستگي به زاويه اي است كه اين سوراخها در زير پوست دارند ودر دست پزشك ماهر بسيار طبيعي خواهد بود.
پيوند مو در افرادي كه دچارشكستگي ابروها هستند نيز كاربرد دارد .

اين موها 2-4هفته پس از پيوند دچار ريزش شده وسپس سه ماه بعد مجدد رشد خواهند كرد وبراي هميشه باقي خواهند ماند . اين موها داراي رشدي همانند موي سر مي باشد وبايد هر 1-2هفته كوتاه شوند .

روي پوست ناحيه ابرو معمولا آثاري اززخم يا سوراخ ديده نمي شود وبنابراين ظاهري طبيعي خواهد داشت . پيوندابرو را مي توان در افرادي كه تاتو دارند وروي تاتو دچار ريزش مو شده اند نيز انجام داد وظاهر طبيعي تر به آن داد .
کلینیک زیبایی هور