گياه «کبر» در تسکين حملات آسم مفيد است


يک استاد گياه شناسي گفت: کبر (کالک مارانه) در رفع سرفه و تسکين حملات آسم اثر مفيد دارد.

دکتر سيدمحمد معصومي عضو هيات علمي دانشگاه رازي کرمانشاه در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه کرمانشاه، اظهار داشت: کبر( کالک مارانه) با نام علمي Capparis از گياهان دارويي بومي استان کرمانشاه است که به تيره«Capparidaceae» اختصاص دارد.

وي افزود: پوست اين گياه طعم تند و گس و اثر آرام کننده، معرق و ملين دارد و در رفع سرفه و تسکين حملات آسم و دفع کرم موثر بوده و در درمان دانه‌هاي جلدي اثرات مفيدي ظاهر مي‌کند.

معصومي افزود: محققان معتقدند کليه قسمت‌هاي اين گياه دارويي اثر مقوي و بادشکن دارد و آن را در درمان رماتيسم موثر مي‌دانند.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه رازي کرمانشاه، گفت: به نظر مي رسد اين گياه دارويي در رفع سکسکه موثر است.

وي در مورد خصوصيات گياه شناسي اين گياه دارويي ابراز داشت: کبر گياهي بوته مانند است و داراي شاخه‌هاي چوبي باريک و دراز است که شاخه‌هاي مسن آن عاري از برگ ولي شاخه‌هاي جوان آن داراي برگ‌هاي کوچک، باريک و به طول 12-4 ميليمتر و منتهي به نوک خار مانند است.

معصومي اذعان داشت: گل‌هاي اين گياه دارويي که بيشتر بر روي شاخه‌هاي مسن و يا کوتاه و جانبي ظاهر مي‌شود، رنگ قرمز و حالت مجتمع دارد.

وي افزود: ميوه اين گياه دارويي کروي، عاري از تار و به درشتي يک گيلاس کوچک است.

معصومي گفت: اين گياه دارويي اغلب به صورت جوشانده مورد استفاده قرار مي گيرد و حد فاصل بين ارديبهشت تا پايان مرداد ماه زمان برداشت اين گياه دارويي به صورت وحشي در طبيعت است.