در يك بررسي جديد تاكيد شد:
دانه كتان «گرگرفتگي» را درمان نمي‌كند

پزشكان مركز تخصصي مايوكلينيك در روچستر آمريكا در يك مطالعه جديد تاكيد كردند: با وجود برخي از شواهد پزشكي و آزمايشات ابتدايي اميدواركننده، بار ديگر معلوم شده است كه مصرف دانه كتان تاثيري در بهبود «گرگرفتگي» ناشي از يائسگي ندارد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين مطالعه روي 188 زن مسن در دوره يائسگي انجام گرفته و شرح آن در مجله «منوپاز» منتشر شده است.

به گزارش رويترز،‌ به طور كلي آزمايشات روي دانه كتان و يك دارونما معلوم كرد كه هيچ‌ كدام تاثيري در كاهش گرگرفتگي ندارند اما به گفته پزشكان، تفاوت اندكي كه در كاهش گرگرفتگي با مصرف دانه كتان مشاهده شده به دليل باور زنان نسبت به تاثير استفاده از اين دانه‌ها در بهبود گرگرفتگي بوده است.