تخم خرفه تصفيه‌كننده‌ خون است

فارس: استاد داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: «تخم خرفه تصفيه‌كننده‌ خون، برطرف‌کننده التهاب‌هاي گوارشي و تشنگي است و براي رفع سرفه مي‌تواند مفيد باشد.» فراز مجاب افزود: «خرفه، گياهي است يك ساله، وحشي و آبدار كه در بيشتر نقاط پرآب وجود دارد.» وي گفت: «از خواص تخم خرفه مي‌توان به تصفيه‌كنندگي‌ خون و برطرف‌كردن تشنگي اشاره كرد. از تخم خرفه براي تزئين شيريني نيز استفاده مي‌شود.» استاد داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي افزود: «تخم خرفه قواي عمومي بدن را تقويت مي‌كند.»