1-محيط اطراف خود را خنک نگه داريد.گرماي محيط باعث تشديد خارش شما ميشود.


2-از حمام آب داغ و طولاني دوري کنيد.حمام آب خنک يا ولرم به تسکين خارش شما کمک ميکند.


3-اگر بعد از حمام احساس خارش داريد از صابون فقط براي ناحيه زير بغل و کشاله ران خود استفاده کنيد.بدن خود را با حوله به ملايمت خشک کنيد و از مرطوب کننده بعد از حمام استفاده کنيد.


4- از لباسهاي زير نخي استفاده کنيد و از لباسهاي پشمي دوري کنيد. لباسهاي زير خود را زودتر عوض کنيد.


5- ناخنهاي خود را کوتاه کنيد.


6-در صورت اجبار به خارش ماليدن محل بهتر از خراش با ناخن است.