حیوانات خانگی می‌توانند عضو دوست‌داشتنی خانواده شما باشند. اما مهم است که بچه‌های کوچک هنگام بازی‌ کردن با آنها سالم و ایمن بمانند

این نکات را در مورد تماس کودک با حیوانات خانگی رعایت کنید:
* هرگز به کودکان کمتر از 5 سال اجازه ندهید که بدون نظارت بزرگسالان با حیوانات خانگی بازی کنند.
* نگذارید کودکان حیوانات خانگی را ببوسند. همیشه سعی کنید دست‌های نشسته کودک را پس از دست زدن به حیوان از دهانش دور نگهدارید.
* همیشه پس از دست زدن کودک به یک حیوان دست‌های او را با آب و صابون بشویید.
* والدین باید همیشه دست‌های خودشان را نیز پس از دست زدن به حیوانات خانگی، به خصوص پیش از تغذیه کودک، بشویند.