پژوهشگران يك بيماري جديد در لاك پشت‌هاي خانگي شناسايي كرده‌اند كه احتمال انتقال و شيوع آن در بين انسانها وجود دارد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا،‌ محققان براي اولين بار در يك پژوهش استراليايي يك عفونت جديد و به شدت واگيردار را در لاك پشت‌هاي خانگي شناسايي كردند.

اين پژوهشگران هشدار دادند: اگر بيماري به سرعت كنترل و بررسي نشود، روي بخش عمده‌اي از گونه‌ بومي اين كشور تاثير خواهد گذاشت.

محققان دانشگاه جميز كوك خاطرنشان كردند: اين بيماري باعث التهاب استخوانها مي‌شود و در نهايت باعث فلج دستها و پاها مي‌شود. اين بيماري به سرعت به تمام نقاط بدن سرايت مي‌كند.

اين محققان هشدار دادند: امكان انتقال بيماري از لاك پشت به انسان وجود دارد.